Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 443-TTg năm 1995 sửa đổi Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản kèm theo Quyết định 415-TTg năm 1994 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 443-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 08/08/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 443-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 13 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 415-TTG NGÀY 10-8-1994 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản ngày 25 tháng 4 năm 1989;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, Tổng Thanh tra Nhà nước và ý kiến của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ;
Để kịp thời triển khai các hoạt động của Tổ chức Thanh tra chuyên ngành về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ban hành kèm theo Quyết định số 415-TTg ngày 10-8-1994 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

(Điều 13. - Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm, miễn nhiệm, quản lý, cấp thẻ và biển hiệu đối với Thanh tra viên Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------

No. 443-TTg

Hanoi, August 08, 1995

 

DECISION

ON AMENDMENT TO ARTICLE 13 OF THE STATUTE ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE INSPECTORATE FOR THE PROTECTION OF AQUATIC RESOURCES, ALREADY ISSUED TOGETHER WITH DECISION No.415-TTg OF AUGUST 10, 1994 OF THE PRIME MINISTER

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on the Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Ordinance on the Protection and Development of Aquatic Resources of April 25, 1989;
At the proposals of the Minister of Aquatic Resources and the General State Inspector, and considering the comments of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel;
In order to deploy in time the activities of the specialized inspectorial organization for the protection of aquatic resources,

DECIDES:

Article 1.- To amend Article 13 of the Statute of the Organization and Operation of the Inspectorate for the Protection of Aquatic Resources, already issued together with Decision No.415-TTg of August 10, 1994 of the Prime Minister, as follows:

Article 13.- The Minister of Aquatic Resources shall appoint, dismiss and manage the Aquatic Resources Protection Inspectors, and issue cards and insignias to them.

Article 2.- This Decision takes effect from the date of its issue.

Article 3.- The Minister of Aquatic Resources, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 443-TTg năm 1995 sửa đổi Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản kèm theo Quyết định 415-TTg năm 1994 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.184