Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 43/1997/QĐ-PCLBTƯ về việc trực ban phòng chống lụt bão của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương các cấp và Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương các ngành do Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương ban hành

Số hiệu: 43/1997/QĐ-PCLBTƯ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương Người ký: Nguyễn Cảnh Dinh
Ngày ban hành: 28/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/1997/QĐ-PCLBTƯ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TRỰC BAN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO CỦA VĂN PHÒNG BCĐ PCLBTƯ, VĂN PHÒNG BCHPCLB CÁC CẤP VÀ VĂN PHÒNG BCHPCLB CÁC NGÀNH

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCLB TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 8 tháng 3 năm 1993;
Căn cứ Nghị định số 168/HĐBT ngày 19 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, các ngành;
Xét tình hình lũ, bão xảy ra trong các năm gần đây;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hàng năm, vào mùa mưa bão, tại Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và các Bản Chỉ huy phòng chống lụt bão các ngành, các cấp trong cả nước phải tổ chức bộ phận thường trực phòng chống lụt bão theo chế độ thường trực 24/24 giờ (gọi tắt là trực ban phòng chống lụt bão).

Thời gian trực ban hoạt động quy định như sau:

a) Cơ quan Trung ương:

- Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương trực ban từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 11.

- Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB các Bộ, ngành ở Trung ương trực ban từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 11.

- Văn phòng thường trực Phân ban chỉ đạo phòng chống lụt bão miền Nam trực ban từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 11.

- Tổ thường trực của Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương tại Đà Nẵng trực từ ngày 01 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 11.

b) Ở các địa phương:

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp trong cả nước tổ chức trực ban như sau:

- Các tỉnh, thành phố thuộc Bắc bộ và Thanh Hoá trực ban từ ngày 15 tháng 5 đến hết 31 tháng 10.

- Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế trực ban từ này 01 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 11.

- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trực ban từ này 01 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 11.

- Các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên trực ban từ ngày 01 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 11.

Trường hợp khi có lũ, bão xảy ra sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian được quy định ở trên, hoặc khi công trình phòng chống lụt bão có sự cố thì Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, các ngành nơi có liên quan phải kịp thời tổ chức trực đột xuất để đối phó với lũ, bão và sẵn sàng thích nghi với các tình huống thiên tai bất thường xẩy ra.

Điều 2. Trực ban phòng chống lụt bão có nhiệm vụ:

1. Giúp Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão theo dõi, nắm chắc mọi tình hình có liên quan đến công tác phòng chống lụt bão bao gồm: diễn biến thời tiết, mưa, lũ, bão và các thiên tai khác; diễn biến sông ngòi và các công trình phòng chống lụt, bão; tình hình tổ chức phòng chống lụt, bão và sự huy động lực lượng đối phó với lụt, bão (bao gồm nhân lực, vật tư, phương tiện và các cơ sở vật chất kỹ thuật...);

2. Tiếp nhận các điện, chỉ thị, mệnh lệnh, thông báo... của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão cấp trực tiếp để truyền đạt kịp thời xuống Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão cấp dưới quyền;

3. Tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tổ chức xử lý các sự cố công trình phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiệt hại do lụt, bão gây trong địa bàn thuộc mình quản lý hoặc tổ chức điều động các lực lượng chi viện theo lệnh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão cấp trên;

4. Tổng hợp tình hình phòng chống lụt bão trong phạm vi phụ trách để báo cáo với Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão cấp trực tiếp và Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương theo định kỳ hoặc sau khi kết thúc mỗi đợt lũ, bão hoặc theo yêu cầu đột xuất của Trung ương và của cấp trực tiếp.

Điều 3. Hàng năm các ngành Bưu điện và Khí tượng thuỷ văn căn cứ vào chức năng của mình có trách nhiệm triển khai công tác phục vụ phòng chống lụt bão theo yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão cùng cấp:

- Ngành Khí tượng thuỷ văn triển khai công tác dự báo thời tiết, mưa, lũ, bão theo chế độ mùa lũ bão từ 15 tháng 5 đến hết 30 tháng 11 hàng năm.

- Ngành Bưu điện triển khai công tác thông tin liên lạc ưu tiên phục vụ phòng chống lụt bão từ này 15 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 11 hàng năm.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 23-PCLBTW/QĐ ngày 14 tháng 5 năm 1996.

Điều 5. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các Bộ, ngành Trung ương và Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Cảnh Dinh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/1997/QĐ-PCLBTƯ về việc trực ban phòng chống lụt bão của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương các cấp và Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương các ngành do Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.983
DMCA.com Protection Status