Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4295/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản về chế độ, chính sách và tuyển dụng công, viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương

Số hiệu: 4295/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 22/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4295/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC DO UBND TỈNH BAN HÀNH KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2014;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số 93/BC-SNV ngày 25/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản về chế độ, chính sách và tuyển dụng công chức, viên chức do UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương. Cụ thể như sau:

1. Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chuyển loại công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định;

2. Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức không qua thi tuyển;

3. Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2012;

4. Công văn số 4165/UBND-NC ngày 06/12/2011 của UBND tỉnh về việc xét tuyển viên chức người có kinh nghiệm công tác;

5. Công văn số 5038/UBND-NC ngày 03/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ trương giải quyết một số nội dung liên quan đến công tác thi tuyển công chức.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4295/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản về chế độ, chính sách và tuyển dụng công, viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.153

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123