Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 426-QĐ về quy chế làm việc của tập thể Thẩm phán phụ trách việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp do Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 426-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Phạm Hưng
Ngày ban hành: 01/07/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 426-QĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TẬP THỂ THẨM PHÁN PHỤ TRÁCH VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân;
Căn cứ vào Luật phá sản doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30-12-1993,

QUYẾT ĐỊNH

1. Trong trường hợp việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp do một tập thể Thẩm phán phụ trách thì trong Quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp phải nêu rõ họ và tên của các Thẩm phán được chỉ định phụ trách việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp và nêu rõ là Thẩm phán nào trong số các Thẩm phán đó được giao nhiệm vụ trách nhiệm tập thể Thẩm phán.

2. Ngay sau khi có Quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Thẩm phán được giao nhiệm vụ phụ trách tập thể Thẩm phán phải tổ chức họp tập thể Thẩm phán để phân công nhiệm vụ cho từng Thẩm phán, cụ thể như sau :

- Thẩm phán được giao nhiệm vụ phụ trách tập thể Thẩm phán phụ trách chung toàn bộ hoạt động của tập thể Thẩm phán, tổ chức và chủ trì hội nghị chủ nợ.

- Một Thẩm phán được giao nhiệm vụ thu thập tài liệu, chứng cứ để lập hồ sơ giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

- Một Thẩm phán được giao nhiệm vụ giám sát và kiểm tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp; giám sát việc thanh toán các khoản nợ mới phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp trong thời gian giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

3. Trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu thấy cần quyết định về một vấn đề nào đó liên quan đến việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc thấy có vấn đề khó khăn, vướng mắc cần được tập thể Thẩm phán cho ý kiến để giải quyết thì Thẩm phán là thành viên của tập thể Thẩm phán phải báo cáo kịp thời với Thẩm phán được giao nhiệm vụ phụ trách tập thể Thẩm phán để tổ chức họp tập thể Thẩm phán thảo luận và quyết định.

4. Thẩm phán được giao nhiệm vụ phụ trách tập thể Thẩm phán có quyền triệu tập họp tập thể Thẩm phán hoặc yêu cầu từng thành viên của tập thể Thẩm phán báo cáo về tiến trình, kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao và phải chịu trách nhiệm trước Chánh án Toà kinh tế Toà án cấp tỉnh về toàn bộ hoạt động của tập thể Thẩm phán trong việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

5. Trong trường hợp việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp chưa kết thúc, mà có Thẩm phán trong tập thể Thẩm phán phụ trách việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp nhận nhiệm vụ công tác khác, đi công tác xa lâu ngày hoặc ốm đau kéo dài... thì Chánh toà Toà kinh tế Toà án cấp tỉnh theo yêu cầu của các Thẩm phán còn lại hoặc tự mình ra quyết định chỉ định bổ sung hoặc thay đổi Thẩm phán khác. Quyết định này phải được gửi cho các bên đương sự.

6. Tập thể Thẩm phán phải thảo luận và quyết định theo đa số đối với các vấn đề sau đây :

a. Ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ;

b. Ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp ;

c. Cho phép doanh nghiệp cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, bán tài sản của doanh nghiệp hoặc thanh toán nợ có bảo đảm từ tài sản của doanh nghiệp ;

d. Xem xét khiếu nại của chủ nợ và doanh nghiệp mắc nợ về danh sách chủ nợ ;

đ. Ra quyết định bảo toàn tài sản thế chấp hoặc cầm cố, tổ chức việc xác định giá trị của tài sản đó ;

e. Ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

Trong trường hợp có một Thẩm phán vắng mặt thì hai Thẩm phán còn lại vẫn có thể thảo luận và quyết định về các vấn đề trên đây, nhưng quyết định chỉ có giá trị khi cả hai Thẩm phán đều thống nhất ý kiến với nhau.

7. Tất cả các thành viên tập thể Thẩm phán phải có mặt tại Hội nghị chủ nợ.

Trong trường hợp ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, tập thể Thẩm phán phải thảo luận và biểu quyết theo đa số về phương án phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp.

Các quyết định của tập thể Thẩm phán và biên bản Hội nghị chủ nợ phải được tất cả các thành viên tập thể Thẩm phán và thư ký hội nghị ký tên.

8. Sau khi quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp có hiệu lực, Chánh toà Toà kinh tế Toà án cấp tỉnh chỉ định một Thẩm phán là thành viên tập thể Thẩm phán phụ trách việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp đó giám sát việc bàn giao tài sản và các giấy tờ, tài liệu có liên quan giữa Tổ quản lý tài sản và Tổ thanh toán tài sản.

 

 

Phạm Hưng

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 426-QĐ về quy chế làm việc của tập thể Thẩm phán phụ trách việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp do Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.129

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55