Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 423-TTg năm 1994 thay đổi Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 423-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 15/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 423-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng chí Phan Văn Tiệm, Bộ trưởng phụ trách một số công tác của Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp, giữ chức Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định này thay điểm nói về chức Trưởng ban trong Quyết định số 83-TTg ngày 4-6-1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đồng chí Phan Văn Tiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 423-TTg

Hanoi, August 15, 1994

 

DECISION

ON THE CHANGE OF THE CHAIRMAN OF THE CENTRAL STEERING COMMITTEE FOR THE RENEWAL OF BUSINESSES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Office of the Government,

DECIDES:

Article 1.- Mr. Phan Van Tiem, Minister in charge of a number of works of the Government, Standing Vice Chairman of the Central Steering Committee for the Renewal of Businesses, is now appointed as Chairman of the Central Steering Committee for the Renewal of Businesses.

Article 2.- This Decision replaces the point concerning the post of Chairman of the Committee included in Decision No.83-TTg on the 4th of June, 1993 of the Prime Minister on the creation of the Central Steering Committee for the Renewal of Businesses. This Decision takes effect as from the date of its promulgation.

Article 3.- The Central Steering Committee for the Renewal of Businesses, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 423-TTg năm 1994 thay đổi Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41