Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 41-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Hữu Thụ
Ngày ban hành: 14/03/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41-HĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 41-HĐBT NGÀY 14-3-1984 VỀ VIỆC PHÂN RẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH BẾN TRE.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980.
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phân vạch địa giới một số xã, thị trấn của các huyện Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày, Thạch phú, Chợ Lách, và thị xã Bến Tre.

1. Huyện Giồng Trôm.

a) Chia xã Tân Hào thành hai xã lấy tên là xã Tân Hào và xã Tân Lợi Thạnh.

- Địa giới của xã Tân Hào ở phía đông giáp xã Tân Thanh, phía tây nam giáp xã Thạnh Phú Đông, phía Tây Bắc giáp xã Phước Long, phía đông nam giáp xã Đông Nhượng và Hưng Lễ, phía bắc giáp xã Long Mỹ.

- Địa giới của xã Tân Hợi Thạnh ở phía đông giáp xã Tân Hào, phía tây bắc giáp xã Phước Long, phía tây nam giáp xã Thạch Phú Đông, phía nam giáp xã Hưng lễ, phía bắc giáp xã Long Mỹ.

2. Huyện Ba Tri.

a) Chia xã Tân Thuỷ thành hai xã lấy tên là Tân Thuỷ và An Thuỷ.

- Địa giới xã Tân Thuỷ ở phía đông và phía bắc giáp xã Bình Thạnh, phía tây bắc giáp xã Vĩnh Hoà, phía tây nam giáp xã Tu Hoà Tây, phía nam giáp xã An Thuỷ.

- Địa giới xã An Thuỷ ở phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp xã An Hoà Tây, phía nam giáp cửa sông Hàm Luông, phía bắc giáp xã Tân Thuỷ.

3. Huyện Bình Đại.

a) Chia xã Định Hoà thành hai xã lấy tên là xã Long Định và xã Long Hoà.

- Địa giới xã Long Định ở phía đông giáp xã Phú Thuận, phía tây giáp kinh Giao Hoà, phía nam giáp xã Long Hoà, phía bắc giáp sông Tiền Giang.

- Địa giới xã Long Hoà phía đông giáp xã Châu Hưng, phía tây giáp kinh Giao Hoà, phía nam giáp sông Ba Lai, phía bắc giáp xã Long Định.

b) Chia xã Vang Qưới thành hai xã lấy tên là xã Vang Qưới Đông và xã Vang Qưới Tây.

- Địa giới xã Vang Qưới Đông ở phía đông giáp xã Phú Vang, phía tây giáp xã Vang Qưới Tây, phía nam giáp xã Thới Lai, xã Châu Hưng, phía bắc giáp sông Tiền Giang.

- Địa giới của xã Vang Qưới Tây ở phía bắc giáp sông Cửa Đại, phía đông giáp xã Vang Qưới Đông, phía nam giáp xã Thới Lai, phía Tây giáp xã Phú Thuận.

4. Huyện Mỏ Cày.

a) Chia xã Bình Khánh thành hai xã Lấy tên là xã Bình Khánh Đông và xã Bình Khánh Tây.

- Địa giới xã Bình Khánh Đông ở phía đông bắc giáp sông Hàm Luông, phía tây nam giáp xã An Định và giáp xã Bình Khánh Tây, phía nam giáp xã Tân Trung, phía tây bắc giáp xã Phước Hiệp.

- Địa giới xã Bình Khánh Tây ở phía đông Bắc giáp xã Bình Khánh Đông, phía Tây giáp xã An Định, phía tây nam giáp xã An Định và xã Tân Trung, phía Tây Bắc giáp xã Phước Hiệp.

b) Chia xã Thành Thới thành hai xã lấy tên là xã Thành Thới A, và xã Thành Thới B.

- Địa giới xã Thành Thới A ở phía đông giáp xã An Thới, phía tây giáp xã Thành Thới B, phía nam giáp sông Cổ Chiên và xã Cẩm Sơn, phía bắc giáp xã An Thạnh.

- Địa giới xã Thành Thới B ở phía đông giáp xã Thành Thới A, phía tây giáp xã Khánh Thạnh Tân, phía nam giáp sông Chiến và xã Thành Thới A, Phía bắc giáp xã An Thạnh.

5. Huyện Thạnh Phú.

a) Chia xã Thạnh Phong thành hai xã lấy tên là xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải.

- Địa giới xã Thạnh Phong ở phía Đông giáp biển Đông phía tây giáp xã Giao Thạnh, phía tây nam giáp sông Cổ Chiên, phía bắc giáp xã Thạnh Hải.

- Địa giới xã Thạch Hải ở phía đông giáp biển Đông, phía tây bắc giáp xã Giao Thạch, phía tây nam giáp xã Thạnh Phong, phía Đông bắc giáp sông Hàm Luông.

b) Chia xã Qưới Điền thành hai xã lấy tên là xã Qưới Điền và xã Hoà Lợi.

- Địa giới xã Qưới Điền ở phía đông và đông nam giáp xã Mỹ Hưng và xã Hoà Lợi Hưng, phía tây giáp xã Đại Điền, phía nam giáp xã Hoà Lợi, phía bắc giáp sông Hàm Luông.

- Địa giới xã Hoà Lợi ở phía đông giáp xã Thạch Phú và xã Bình Thạnh, phía tây giáp xã Qưới Thạnh, phía nam giáp sông Cổ Chiên, phía tây giáp xã Qưới Điền và xã Mỹ Hưng.

c) Chia xã Đại Điền thành hai xã lấy tên là xã Đại Điền và xã Tân Phong.

- Địa giới xã Đại Điền ở phía đông giáp xã Qưới Điền, phía tây bắc giáp xã Phú Khánh, phía nam giáp xã Tân Phong, phía đông bắc giáp sông Hàm Luông.

- Địa giới xã Tân Phong ở phía đông giáp xã Qưới Điền, phía tây giáp xã Hương Mỹ, phía nam giáp xã Thới Thạnh, phía bắc giáp xã Đại Điền.

6. Huyện Chợ Lách.

a) Tách ấp Sơn Quy, 2/3 ấp Bình An, 1/6 ấp Phụng Châu của xã Sơn Định để sát nhập vào thị trấn Chợ Lách.

- Địa giới xã Sơn Định sau khi tách ấp nhập vào thị trấn ở phía đông giáp xã Hoà Nghĩa và thị trấn, phía tây giáp xã Vĩnh Bình, phía nam giáp sông Cổ Chiên, phía bắc giáp sông Tiền Giang.

- Địa giới thị trấn Chợ Lách sau khi nhập thêm đất ở phía đông giáp xã Hoà Nghĩa, phía tây giáp xã Sơn Định, phía nam giáp xã Hoà Nghĩa, phía bắc giáp sông Tiền Giang.

7. Thị xã Bến Tre.

a) Giải thể các xã Bình Nguyên, Mỹ Hoá, An Hoà và thành lập ba phường mới lấy tên phường 6, phường 7, và phường 8.

- Địa giới thị xã Bến Tre sau khi điều chỉnh ở phía đông nam giáp huyện Giồng Trôm, phí tây nam giáp sông Hàm Luông, phía đông và tây bắc giáp huyện Châu Thành.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41-HĐBT ngày 14/03/1984 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn, thị xã thuộc tỉnh Bến Tre do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.288

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125