Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 41/2005/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 22/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
*********

Số: 41/2005/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC Y TẾ ĐIỀU DƯỠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nội vụ,
Căn cứ đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 2188/YT-TCCB ngày 25 tháng 3 năm 2005;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng (có bản tiêu chuẩn nghiệp vụ kèm theo) gồm:

1. Điều dưỡng sơ cấp - Mã số ngạch 16b.122;

2. Điều dưỡng trung cấp  Mã số ngạch 16b.121;

3. Điều dưỡng cao đẳng - Mã số ngạch 16a.200;

4. Điều dưỡng - Mã số ngạch 16b.120;

5. Điều dưỡng chính - Mã số ngạch 16a.199.

Điều 2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch trên là căn cứ để các Bộ, ngành và đia ph­ương thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức y tế điều dưỡng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Quyết định này thay thế tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch y tá, y tá chính, y tá cao cấp ban hành kèm theo Quyết định số 415/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Y tế.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Đỗ Quang Trung

 

BỘ NỘI VỤ

TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC Y TẾ ĐIỀU DƯỠNG
(ban hành kèm theo Quyết định số 41/2005/ QĐ-BNV ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

ĐIỀU DƯỠNG SƠ CẤP

1. Chức trách:

Là viên chức chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế, trực tiếp hoặc phụ giúp chăm sóc phục vụ người bệnh tại các cơ sở y tế.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Trực tiếp thực hiện các chăm sóc thông thường cho người bệnh theo đúng quy chế chuyên môn và quy định của cơ sở y tế

- Trực tiếp hoặc phụ giúp thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản nh­ư: cho uống thuốc, thay băng, tiêm thuốc theo y lệnh của bác sĩ và theo chỉ đạo của điều dưỡng phụ trách.

- Theo dõi, ghi chép chức năng sống (mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, đại tiểu tiện) và phát hiện kịp thời cắc diễn biến bất thường của người bệnh để báo cáo cho bác sĩ điều trị và điều dưỡng ở ngạch cao hơn xử trí kịp thời.

- Đón tiếp hướng dẫn người bệnh, đ­ưa người bệnh chuyển khoa, chuyển viện, đi khám chuyên khoa hoặc làm các xét nghiệm cơ bản theo sự phân công.

- Chuẩn bị đủ, đúng và kịp thời các ph­ương tiện, dụng cụ, thuốc, hồ sơ bệnh án và phụ giúp bác sĩ, điều dưỡng ở ngạch cao hơn trong công tác khám bệnh, cấp cứu chăm sóc và điều trị.

- Tham gia sơ cứu ban đầu trường hợp tai nạn; thực hiện đúng các quy định khi người bệnh tử vong theo y lệnh của bác sĩ điều trị và sự phân công của điều dưỡng phụ trách.

- Bảo quản tốt thuốc và tài sản (dụng cụ y tế ) được phân công quản lý, chịu trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản đó.

- Tham gia giáo dục sức khỏe, trực tiếp đôn đốc, nhắc nhở người bệnh, người nhà người bệnh giữ gìn vệ sinh, trật tự.

- Tham gia thực hiện các ch­ương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu (chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng. . .).

- Thực hiện các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.

2. Hiểu biết:

- Quy trình kỹ thuật chăm sóc thông thường, theo dõi người bệnh ở các cơ sở y tế và các ch­ương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu (kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng. . . .) .

- Quy chế sử dụng thuốc hợp lý an toàn.

- Chức trách, nhiệm vụ của viên chức y tế trong lĩnh vực điều dưỡng.

- Chế độ phân cấp chăm sóc và phục vụ người bệnh.

3. Yêu cầu trình độ:

Tốt nghiệp sơ học điều dưỡng.

ĐIỀU DƯỠNG TRUNG CẤP

1. Chức trách:

Là viên chức chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế, trực tiếp thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tại các cơ sở y tế.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Trực tiếp thực hiện chăm sóc toàn diện cho người bệnh theo đúng quy chế chuyên môn và quy định của cơ sở y tế.

- Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo từng lĩnh vực chuyên khoa và phụ giúp điều dưỡng ở ngạch cao hơn thực hiện các kỹ thuật phức tạp theo y lệnh của bác Bĩ điều trị và sự phân công của điều dưỡng phụ trách.

- Theo dõi, ghi chép diễn biến hàng ngày của người bệnh, đặc biệt là những người bệnh nặng và các trường hợp cấp cứu; phát hiện và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh cho bác sĩ điều trị và điều dưỡng phụ trách để xử trí.

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn.

- Tiếp đón người bệnh đến khám bệnh, vào viện, ra viện, chuyển khoa, chuyển viện, đi khám cận lâm sàng; thực hiện đúng các quy định khi người bệnh tử vong theo y lệnh của bác sĩ điều trị và sự phân công của điều dưỡng phụ trách.

- Chuẩn bị đủ, đúng và kịp thời các ph­ương tiện, dụng cụ, thuốc, hồ sơ bệnh án phục vụ cho công tác khám bệnh, cấp cứu và điều trị người bệnh.

- Bảo quản thuốc và tài sản (dụng cụ y tế máy móc, trang thiết bi,...) được phân công quản lý; phát hiện kịp thời các hỏng hóc để đề nghị sửa chữa. Chịu trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản được phân công quản lý.

- Thực hiện giáo dục sức khỏe, đôn đốc, nhắc nhở người bệnh, người nhà người bệnh giữ gìn vệ sinh, trật tự.

- Thực hiện các ch­ương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu (chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng...) và vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

- Tham gia hướng dẫn thực hành kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cho học sinh điều dưỡng và cho viên chức điều dưỡng ở ngạch thấp hơn.

- Thực hiện các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.

2. Hiểu biết:

- Quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, chăm sóc thông thường và vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

- Quy chế sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

- Chức trách, nhiệm vụ của viên chức y tế trong lĩnh vực điều dưỡng.

- Chế độ phân cấp chăm sóc và phục vụ người bệnh.

- Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân và các chế độ và chính sách của Nhà nước và của ngành y tế đối với các đối tượng phục vụ.

3. Yêu cầu trình độ:

Tốt nghiệp trung học điều dưỡng.

ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG

1. Chức trách:

Là viên chức chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế, thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa tại các cơ sở y tế.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện và trực tiếp thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện theo đúng quy chế chuyên môn.

- Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo y lệnh của bác sĩ điều trị và sự phân công của điều dưỡng phụ trách.

- Theo dõi, đánh giá toàn trạng và ghi chép những diễn biến hàng ngày của người bệnh, đặc biệt chú trọng đến những người bệnh nặng và các trường hợp cấp cứu để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc; phát hiện và báo cáo kịp thời các diễn biến bất thường của người bệnh để bác sĩ điều trị xử lý.

- Thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn.

- Tiếp đón người bệnh đến khám bệnh, vào viện, ra viện, chuyển khoa, chuyển viện, đi khám cận lâm sàng; thực hiện đúng các quy định khi người bệnh tử vong theo y lệnh của bác sĩ điều trị và sự phân công của điều dưỡng phụ trách.

- Dự trù và chuẩn bị đủ, đúng, kịp thời các trang thiết bị dụng cụ y tế, thuốc, hồ sơ bệnh án cho công tác cấp cứu, khám, điều trị và chăm sóc người bệnh.

- Vận hành, bảo quản, bảo dưỡng ph­ương tiện máy móc, trang thiết bị được phân công; phát hiện những hỏng hóc và đề xuất ph­ương án xử lý kịp thời.

- Chịu trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản được phân công quản lý.

- Thực hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng; đôn đốc, nhắc nhở người bệnh, gia đình người bệnh giữ gìn trật tự vệ sinh.

- Thực hiện các ch­ương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu (chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng...) và vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

- Hướng dẫn thực hành các kỹ thuật điều dưỡng cho điều dưỡng ở ngạch thấp hơn và tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chăm sóc người bệnh.

- Thực hiện các quy định y đức, các quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.

2. Hiểu biết:

- Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa và các quy trình chăm sóc người bệnh.

- Kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu và vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.

- Quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số máy móc và trang thiết bị cơ bản thuộc chuyên khoa.

- Quy chế sử dụng thuốc hợp lý và an toàn.

- Chức trách,  nhiệm vụ của viên chức y tế trong lĩnh vực điều dưỡng.

- Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân và các chế độ và chính sách của Nhà nước và của ngành y tế đối với các đối tượng phục vụ.

3. Yêu cầu trình độ:

- Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng.

- Sử dụng được một ngoại ngữ trình độ A; trường hợp công tác tại vùng có nời dân tộc thiểu số nếu sử dụng được một thứ tiếng dân tộc trong hoạt động chuyên môn thì được thay thế ngoại ngữ trình độ A.

- Có trình độ cơ bản về tin học.

ĐIỀU DƯỠNG

1. Chức trách:

Là viên chức chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế, tổ chức thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa tại các cơ sở y tế

Nhiệm vụ cụ thể:

- Lập kế hoạch chăm sóc và phối hợp với bác sĩ trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh toán diện theo đúng các quy chế chuyên môn.

- Tổ chức thực hiện và theo dõi, giám sát các điều dưỡng ở ngạch thấp hơn trong việc thực hiện các y lệnh của bác sĩ và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Thực hiện thành thạo những kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của lĩnh vực chuyên khoa.

- Tổ chức thực hiện các quy trình tiếp đón người bệnh đến khám, điều trị, làm các xét nghiệm, chuyên khoa, chuyển viện, ra viện và tổ chức thực hiện các thủ tục chăm sóc khi người bệnh tử vong theo đúng quy định.

- Tổ chức việc theo dõi, đánh giá toàn trạng và ghi chép những diễn biến hàng ngày của người bệnh, đặc biệt chú trọng những người bệnh nặng và các trường hợp cấp cứu để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc và báo cáo bác sĩ kịp thời xử lý các diễn biến bất thường của người bệnh.

- Tổ chức thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu những trường hợp tai nạn và chăm sóc điều trị cho người bệnh nặng.

- Dự trù và tổ chức việc chuẩn bị đủ, đúng, kịp thời dụng cụ, ph­ương tiện, thuốc và hồ sơ bệnh án phục vụ cho công tác khám bệnh, cấp cứu, điều trị và chăm sóc người bệnh.

- Tổ chức thực hiện vận hành, bảo quản, bảo dưỡng, ph­ương tiện máy móc trang thiết bị thuộc chuyên khoa. Phát hiện những hỏng hóc và đề xuất ph­ương án xử lý.

- Chịu trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản được phân công quản lý.

- Tổ chức thực hiện công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe và công tác giữ gìn trật tự, vệ sinh, phòng dịch bệnh.

- Hướng dẫn kỹ thuật điều dưỡng cho học sinh, sinh viên điều dưỡng và cho điều dưỡng ở ngạch thấp hơn; thực hiện việc chỉ đạo tuyến và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng.

- Tổ chức thực hiện các quy định y đức, các quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.

2. Hiểu biết:

- Về y học cơ sở, điều dưỡng học, bệnh học, vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

- Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa trong chuyên ngành và quy trình chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng các loại máy móc và trang thiết bị cơ bản thuộc chuyên khoa.

- Ph­ương hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật của lĩnh vực điều dưỡng trong nước.

- Quy chế sử dụng thuốc hợp lý và an toàn.

- Chức trách, nhiệm vụ của viên chức y tế trong lĩnh vực điều dưỡng

- Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, các chế độ và chính sách của Nhà nước và của ngành Y tế đối với các đối tượng phục vụ

3. Yêu cầu trình độ:

- Tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng.

- Sử dụng được một ngoại ngữ trình độ A; trường hợp công tác tại vùng có người dân tộc thiểu số nếu sử dụng được một thứ tiếng dân tộc trong hoạt động chuyên môn thì được thay thế ngoại ngữ trình độ A.

- Đạt trình độ cơ bản về tin học, sử dụng được một số phần mềm để phân tích số liệu trong quá trình theo dõi và chăm sóc người bệnh.

ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH

1. Chức trách:

viên chức chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế, chủ trì và tổ chức thực hiện các kỹ thuật điểu dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa tại các cơ sở y tế

Nhiệm vụ cụ thể:

- Chủ trì, tổ chức việc lập kế hoạch chăm sóc và phối hợp với bác sĩ trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc, phục vụ người bệnh toàn diện theo đúng các quy chế chuyên môn.

- Chủ trì, tổ chức thực. hiện và theo dõi, giám sát các điều dưỡng ở ngạch thấp hơn trong việc thực hiện các y lệnh của bác sĩ và kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng phức tạp thuộc chuyên khoa. Áp dụng những kiến thức và kỹ năng mới trong thực hành điều dưỡng.

- Chủ trì, tổ chức thực hiện các quy trình đón tiếp người bệnh vào viện; ra viện, chuyển viện, chuyển khoa, làm các xét nghiệm và tổ chức thực hiện các thủ tục chăm sóc khi người bệnh tử vong theo quy định.

- Chủ trì các cuộc giao ban điều dưỡng. Đi buồng để đánh giá tình trạng của người bệnh, đặc biệt chú trọng những người bệnh nặng và các trường hợp cấp cứu để điu chỉnh kịp thời kế hoạch chăm sóc người bệnh.

- Chủ trì, tổ chức thực hiện sơ cứu, cấp cứu những trường hợp tai nạn và chăm sóc điều trị cho người bệnh nặng.

- Chủ trì lập kế hoạch dự trù và quản lý các dụng cụ, ph­ương tiện, thuốc và hồ sơ bệnh án phục vụ cho công tác khám bệnh, điều trị và cấp cứu người bệnh.

- Chủ trì, tổ chức công tác vận hành bảo quản, bảo dưỡng các máy móc, trang thiết bị thuộc chuyển khoa, bảo đảm sử dụng an toàn và hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản được phân công quản lý.

- Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe và công tác giữ gìn trật tự, vệ sinh, phòng dịch bệnh.

- Tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến về lĩnh vực điều đưỡng, hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ điều dưỡng cho điều dưỡng ở ngạch thấp hơn và tham gia đào tạo học sinh, sinh viên điều dưỡng.

- Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

- Chủ trì, tổ chức thực hiện quy định y đức, các quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng.

2. Hiểu biết:

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về y học cơ sở, điều dưỡng học, bệnh học vào việc phòng bệnh, chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa; kiến thức và kỹ năng chăm sóc thuộc chuyên khoa. 

- Ph­ương hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật của chuyên ngành điều dưỡng trong nước và trên thế giới

- Kiến thức cơ bản về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Chức trách, nhiệm vụ của viên chức y tế trong lĩnh vực điều dưỡng.

- Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân; các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ và chính sách của Nhà nước và của ngành y tế có liên quan đến các đối tượng phục vụ.

3. Yêu cầu trình độ:

- Là điều dưỡng có thâm niên ở ngạch tối thiểu là 9 năm.

- Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành điều dưỡng hoặc chuyên khoa cấp I điều dưỡng.

- Sử dụng được một ngoại ngữ trình độ B, trư­ờng hợp cộng tác tại vùng có người dân tộc thiểu số nếu sử dụng thành thạo một thứ tiếng dân tộc trong hoạt động chuyên môn thì được thay thế ngoại ngữ trình độ B.

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm tin học ứng dụng trong quá trình theo dõi và chăm sóc người bệnh.

- Có ít nhất một đề tài hoặc công trình nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học cấp ngành hoặc cấp tỉnh công nhận và áp dụng có hiệu quả./.

MINISTRY OF INTERIOR
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 41/2005/QD-BNV

Hanoi, April 22, 2005

 

DECISION

OF THE MINISTER OF INTERIOR ON ISSUING PROFESSIONAL STANDARD OF SCALES OF HEALTH NURSES

MINISTER OF INTERIOR

Pursuant to Decree No. 116/2003/ND-CP dated October 10, 2003 of the Government on the recruitment, employment and management of cadres and public employees in the administrative units of the State;

Pursuant to Decree No. 45/2003/ND-CP May 9, 2003 of the Government defining the functions, tasks, powers and structure of the Ministry of the Interior;

At the proposal of Ministry of Health in the Dispatch No. 2188/YT-TCCB dated March 25, 2005;

Considering the proposal of Director of Department of Civil Servants - Public Employees;

DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Primary nurse – Scale code 16b.122;

2. Intermediate nurse – Scale code 16b.121;

3. College nurse - Scale code 16a.200;

4. Nurse - Scale code 16b.120;

5. Registered nurse - Scale code 16a.199.

Article 2. The professional standard of the above scales is the grounds for the Ministries, sectors and localities to carry out the recruitment, employment and management of staff of health nurses;

Article 3. This decision takes effect 15 days after its publication in the Gazette.

Article 4. This Decision supersedes the professional standard of scale of registered nurse and senior nurse is issued together with Decision No. 415/TCCP-VC dated May 29, 1993 of the Minister and Head of the Government Board of Personnel Organization (now as the Minister of Interior) on issuing the professional standard of scale of medical public employees;

Article 5. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and Chairmen of People's Committees of provinces and centrally-run cities are liable to execute this Decision. /.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MINISTER OF INTERIOR
Do Quang Trung

 

MINISTRY OF INTERIOR

PROFESSIONAL STANDARD OF SCALES OF HEALTH NURSES
(Issued together with Decision No. 415/TCCP-VC dated May 29, 1993 of the
Minister of Interior)

PRIMARY NURSE

1. Responsibility:

Being a technical professional employee in the health sector directly taking care of or assisting to take care of patients at medical facilities;

Specific duties:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Directly or assisting to perform a number of basic nursing techniques such as: giving patients medication, changing dressing, injecting by the doctor’s order and direction of nurse in-charge;

- Monitoring and recording vital functions (pulse, temperature, blood pressure, respiration, defecation and urination) and promptly detecting unusual changes of the patient to report to the treating physician and nurse of higher scale for timely management;

- Receiving and guiding patients, helping patients change department, hospital or go to see medical specialist or doing basic medical tests as assigned.

- Completely, accurately and promptly preparing means, instruments, medication, medical records and assisting doctors and nurses of higher scale in the examination, emergency care and treatment.

- Joining first aid in case of accident; complying with the regulations upon patient’s death by the treating doctor's order and assignment of the nurse in-charge;

- Well preserving medications and assets (medical instruments) and managing them as assigned and taking personal responsibility for medications and assets.

- Participating in health education, directly urging and reminding patients, patients' relatives to maintain sanitation and order.

- Participating in initial health care programs (care for mothers and children, family planning, immunization ...).

- Implementing regulations on medical ethics and professional rules of the health sector and the regulations of law relating to the field of nursing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Technical procedures for routine care, monitoring patients at medical facilities and the initial health care programs (family planning, immunization…);

- Regulation on safe and rational use of medication;

- Responsibilities and duties of medical employees in the field of nursing;

- Regulation on patients’ care and service;

3. Background requirement:

Graduation from primary nursing;

INTERMEDIATE NURSE

1. Responsibility:

Being a technical professional employee in the health sector directly performing basic nursing techniques at medical facilities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Directly performing comprehensive care for patients in accordance with professional rules and regulations of the medical facilities.

- Performing basic nursing techniques for each field of speciality and assisting the nurse of higher scale to perform complex techniques by the treating doctor’s order and assignment of the nurse in-charge;

- Monitoring and recording daily changes of patients, especially those who are heavily sick and emergency cases; detecting and promptly reporting the patients’ unusual changes to the treating doctor and the nurse in charge for management;

- Performing first aid or initial emergency aid for cases of heavy sickness or accident;

- Receiving patients for examination, admission, leaving, change of department or hospital or sub-clinical examination; complying with regulations upon patient’s death by the treating doctor’s order and assignment of the nurse in-charge;

- Completely, accurately and promptly preparing means, instruments, medication, medical records for patient examination, emergency aid and treatment;

- Preserving medication and assets (medical instruments, machinery, equipment…) under assignment; promptly detecting failure for repair; taking personal responsibility for the medications and assets to be managed under assignment;

- Implementing health education, urging and reminding patients, patients' relatives to maintain sanitation and order.

- Performing the initial health care programs (care for mothers and children, family planning, immunization ...), sanitation and prevention of diseases;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Implementing regulations on medical ethics and professional rules of the health sector and the regulations of law relating to the field of nursing.

2. Understanding:

- Procedures for basic nursing techniques, general care, sanitation and prevention of diseases;

- Regulations on safe and rational use of medication;

- Responsibilities and duties of medical employees in the field of nursing;

- Regulation on patients’ care and service;

- Law on protection of people's health and regulations and policies of the State and health sector for the objects of service;

3. Background requirements:

Graduation from nursing intermediate school;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Responsibility:

Being technical professional employee of the health sector and performing the basic nursing techniques and special nursing techniques at medical facilities;

Possible duties:

- Making plan for patients’ comprehensive care and directly performing this plan in accordance with professional regulations;

- Performing basic nursing techniques and complex nursing techniques of specialty by the treating doctor’s order and assignment of the nurse in-charge;

- Monitoring, comprehensively evaluating and recording daily changes of patients, especially paying attention to those who are heavily sick and cases of emergency aid to adjust the care plan; detecting and promptly reporting the patients’ unusual changes to the treating doctor for management;

- Performing first aid or initial emergency aid for cases of heavy sickness or accident;

- Receiving patients for examination, admission, leaving, change of department or hospital or sub-clinical examination; complying with regulations upon patient’s death by the treating doctor’s order and assignment of the nurse in-charge;

- Completely and accurately and promptly preparing medical equipment, medication and medical records for emergency work, examination, treatment and care for patients.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Taking personal responsibility for the medications and assets to be managed under assignment;

- Giving consultation and health education to patients and patients’ relatives and community; urging and reminding patients, patients' relatives to maintain sanitation and order.

- Performing the initial health care programs (care for mothers and children, family planning, immunization ...), sanitation and prevention of diseases;

- Guiding the practice of nursing techniques to the nurses of lower scale and taking part in scientific research on the field of patient care;

- Complying with regulations on medical ethics, professional rules, technical procedures of health sector and regulations of law relating to the field of nursing;

2. Understanding:

- Basic nursing techniques and a number of special nursing techniques and procedures for patient care;

- Knowledge of initial health care, sanitation and prevention of diseases;;

- Process of operation, preservation and maintenance of special basic machinery and equipment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Responsibilities and duties of medical employees in the field of nursing;

- Law on protection of people's health and regulations and policies of the State and health sector for the objects of service;

3. Background requirements:

- Graduating from nursing college;

- Being able to use a foreign language at level A; in case of working in areas with ethnic minorities, if being able to use an ethnic language for professional work, the foreign language at level A is not required;

- Having basic knowledge of computer;

NURSE

1. Responsibility:

Being a technical professional employee in the health sector performing the basic nursing techniques and special nursing techniques at medical facilities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Making care plan and coordinating with doctor in comprehensively performing the care plan in accordance with professional regulations;

- Performing, monitoring and supervising the nusrses of lower scale in implementation of doctor’s order and comprehensive performance of patient care plan;

- Mastering basic nursing techniques and the complex nursing techniques of field of specialty.

- Implementing the procedures to receive patients for examination, treatment, medical tests, change of department, hospital, hospital leaving and implementing care procedures upon patient’s death as prescribed;

- Monitoring and comprehensively evaluating and recording the patients’ daily changes, especially paying attention to those who are heavily sick and cases of emergency to adjust the care plan and reporting to doctor to promptly manage the patients’ unusual changes;

- Performing the first aid and emergency aid for cases of accident, caring and treating cases of heavy sickness;

- Completely and accurately and promptly preparing medical equipment, medication and medical records for emergency work, examination, treatment and care for patients.

- Operating, preserving, maintaining special machinery and equipment; detecting failures and proposing the management;

- Taking personal responsibility for the medication and assets to be managed under assignment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Guiding the nursing techniques to the nursing students and nurses of lower scale; performing the in-line service direction and and taking part in scientific research subjectss;

- Implementing regulations on medical ethics, professional rules and technical procedures of the health sector and regulations of law relating to the field of nursing;

2. Understanding:

- Basic medicine, nursing studies, pathology, sanitation and prevention of diseases;

- Basic nursing techniques and special nursing techniques in specialty and procedures for comprehensive patient care;

- Procedures for operation, preservation and maintenance of special basic machinery and equipment;

- Orientation to technical professional development in the field of nursing nation-wide;

- Regulations on safe and rational use of medication;

- Responsibilities and duties of medical employees in the field of nursing;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Background level:

- Having bachelor's degree in nursing;

- Being able to use a foreign language at level A; in case of working in areas with ethnic minorities, if being able to use an ethnic language for professional work, the foreign language at level A is not required;

- Having basic knowledge of computer, being able to use several softwares to analyze data in the process of monitoring and care of patients.

REGISTERED NURSE

1. Responsiblity:

Being a technical professional employee in the health sector, assuming the prime responsibility and performing the basic nursing techniques and special nursing techniques at medical facilities;

Specific duties:

- Assuming the prime responsibility and making care plan and coordinate with the doctors in implementing the comprehensive patient care and service plan in accordance with professional regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mastering basic nursing techniques and the special complex nursing techniques. Applying new knowledge and skills in nursing practice;

- Assuming the prime responsibility for and implementing procedures to receive patients upon their admission, leaving, change of department or hospital, medical tests and performing care procedures upon patient’s death as prescribed;

- Chairing shift change of nursing. Visiting patients at their rooms to evaluate their conditions, especially paying attention to those who are heavily sick and cases of emergency to promptly adjust the patient care plan;

- Assuming the prime responsibility for performing first aid and emergency aid for cases of accident, giving care and treatment to the persons who are heavily sick;

- Assuming the prime responsibility for making an intended plan and managing instruments, means, medication and medical records for examination, treatment and emergency aid of patients;

- Assuming the prime responsibility for operating, maintaining machinery and equipment of specialty to ensure safe and effective use;

- Taking personal responsibility for the medications and assets to be managed under assignment;

- Assuming the prime responsibility for giving consultation, health education and maintenance of order, sanitation and prevention of diseases;

- Performing the in-line service direction on the field of nursing and guiding the nursing techniques to the nurses of lower scale and taking part in educating nursing students;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assuming the prime responsibility and implementing regulations on medical ethics, and professional rules of the health sector and the regulations of law relating to the field of nursing.

2. Understanding:

- Applying fundamental knowledge on basic medicine, nursing studies, pathology into prevention of diseases, care, nursing, sanitation and prevention of diseases, rehabilitation and improvement of people's health.

- Basic nursing techniques and special nursing techniques; knowledge and skill of special care;

- Orientation to technical professional development of nursing major in the country and in the world;

- Basic knowledge on training and scientific research;

- Responsibilities and duties of medical employees in the field of nursing;

- Law on protection of people's health and regulations and policies of the State and health sector for the objects of service;

3. Background level:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Having Master degree with major in nursing or first degree specialist in nursing.

- Being able to use a foreign language at level B; in case of working in areas with ethnic minorities, if being able to use an ethnic language for professional work, the foreign language at level B is not required;

- Mastering a number of applied computer softwares in the process of monitoring and care of patients.

- Having at least one subject or scientific research project which has been recognized by sector-level or provincial-level scientific Board and effectively applied. /.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 về Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


46.727

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!