Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 40-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Hữu Thụ
Ngày ban hành: 14/03/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40-HĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 40-HĐBT NGÀY 14-3-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc các huyện Thăng Bình, Đại Lộc như sau:

1. Huyện Thăng Bình:

a) Tách thôn Tú Trà của xã Bình Tú, tách thôn Ngũ Xã, thôn Gia Hội của xã Bình Phú để thành lập một xã mới lấy tên là xã Bình Chánh.

- Xã Bình Chánh có các thôn Tú Trà, Ngũ Xã, Gia Hội. Địa giới của xã Bình Tránh ở phía đông giáp xã Bình Tú, phía tây giáp xã Bình Phú; phía nam giáp xã Bình Trung; phía bắc giáp xã Bình Quý.

Xã Bình Tú có các thôn Tú Ngọc, Tú Cẩm, Tú Nghĩa, Tú Phương, Tú Mỹ, Tú An. Địa giới của xã Bình Tú ở phía đông giáp xã Bình Sa, xã Bình Triệu; phía tây giáp xã Bình Chánh; phía nam giáp xã Bình Trung; phía bắc giáp xã Bình Phục.

- Xã Bình Phú có các thôn Linh Cang, Phước Hà, Đức An, Lý Trường. Địa giới của xã Bình Phú ở phía đông giáp xã Bình Chánh; phía tây giáp xã Tiên Sơn thuộc huyện Tiên Phước; phía nam giáp xã Tam Phước thuộc thị xã Tam kỳ; phía bắc giáp xã Bình Định.

b) Chia xã Bình Đào thành 2 xã lấy tên là xã Bình Đào và xã Bình Minh: - Xã Bình Đào có các thôn Trà Đoá, Phước Long, Vân Tiên. Địa giới của xã Bình Đào ở phía đông giáp xã Bình Minh; Phía tây giáp sông Trường Giang; phía nam giáp xã Bình Hải; phía bắc giáp xã Bình Dương.

- Xã Bình Minh có các thôn Tân An, Hà Binh, Bình Tịnh. Địa giới của xã Bình Minh ở phía đông giáp biển đông; phía tây giáp xã Bình Đào; phía nam giáp xã Bình Hải; phía bắc giáp xã Bình Dương.

c) Tách thôn Hà Lam, thôn Chung Phước để nhập vào thị trấn Hà Lam:

- Thị trấn Hà Lam có các thôn Hà Lam, Chung Phước. Địa giới của thị trấn Hà Lam ở phía đông giáp xã Bình Phục; phía tây giáp xã Bình Quý; phía nam giáp xã Bình Tú; phía bắc giáp xã Bình Nguyên.

- Xã Bình Nguyên có các thôn Thanh Ly, Liễu Thạnh. Địa giới của xã Bình Nguyên ở phía đông giáp xã Bình Phục; phía tây giáp xã Quế Mỹ thuộc huyện Quế Sơn; phía nam giáp thị trấn Hà Lam; phía bắc giáp xã Quế Phú thuộc huyện Quế Sơn.

2. Huyện Đại Lộc:

a) Giải thể xã Đại Phước và cắt một phần đất, dân số của các xã Đại Hiệp, Đại An, Đại Hoà, Đại Nghĩa để thành lập thị trấn ái Nghĩa:

Thị trấn ái Nghĩa gồm có 3 khu I, II, III của xã Đại Phước cũ, và có các thôn Phú Trung (xã Đại Hiệp), thôn Nghĩa Trung (xã Đại Nghĩa), thôn 7 (xã Đại An), thôn Hoán Mỹ (xã Đại Hoà). Địa giới của thị trấn Hà Lam ở phía đông, nam giáp xã Đại Hoà, Đại An; phía tây giáp xã Đại Nghĩa; Phía bắc giáp xã Đại Hiệp.

b) Chia xã Đại Thanh thành 2 xã lấy tên là xã Đại Thanh và xã Đại Chánh:

- Xã Đại Thanh có các thôn Hanh Đông, Hanh Tây, Tây Lễ, An Bằng. Địa giới của xã Đại Thanh ở Phía đông giáp xã Đại Thắng; phía tây giáp xã Quế Phước, thuộc huyện Quế Sơn; phía nam giáp xã Quế Lộc thuộc huyện Quế Sơn và xã Duy Tân thuộc huyện Duy Xuyên.

- Xã Đại Chánh có các thôn Thạnh Trung, Thạnh Tân, Tân Phước, Đại Khương, Thạnh An, Thạnh Phú. Địa giới của xã Đại Chánh ở phía đông giáp xã Đại Phong; phía tây giáp xã Đại Sơn; phía nam giáp xã Đại Thạnh; phía bắc giáp xã Đại Hồng.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.167
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218