Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thị trấn của các huyện Hoằng hoá, Thọ xuân,Triệu sơn, Nông cống và Quan hoá thuộc tỉnh Thanh hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 4-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 05/01/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4-HĐBT

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN HOẰNG HOÁ, THỌ XUÂN, TRIỆU SƠN, NÔNG CỐNG VÀ QUAN HOÁ THUỘC TỈNH THANH HOÁ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thị trấn của các huyện Hoằng Hoá, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống và Quan Hoá như sau:

A. Huyện Hoằng Hoá:

Sát nhập xã Hoằng Ngư và xã Hoằng Yến thành một xã lấy tên là xã Hoằng Yến.

Xã Hoằng Yến có tổng diện tích tự nhiên 849,23 hécta với 3.237 nhân khẩu.

Địa giới xã Hoằng Yến ở phía đông giáp xã Hoằng Trường; phía tây giáp xã Hoằng Hà; phía nam giáp xã Hoằng Hải và xã Hoằng Tiến; phía bắc giáp sông Mã.

B. Huyện Thọ Xuân:

Thành lập xã Thọ Thắng trên cơ sở 60,51 hécta diện tích tự nhiên với 505 nhân khẩu của xã Xuân Tín; 111,89 hécta diện tích tự nhiên với 647 nhân khẩu của xã Xuân Lập cùng 328,16 hécta diện tích tự nhiên và 1.206 nhân khẩu của vùng kinh tế mới Tầm Viên.

a) Xã Thọ Thắng có tổng diện tích tự nhiên 500,56 hécta với 2.358 nhân khẩu.

Địa giới xã Thọ Thắng ở phía đông giáp xã Xuân Minh; phía tây giáp xã Xuân Tín; phía nam giáp xã Xuân Lập; phía bắc giáp huyện Thiệu Yên.

b) Xã Xuân Tín còn 474,5 hécta với 6.354 nhân khẩu.

Địa giới xã Xuân Tín ở phía đông giáp xã Thọ Thắng và xã Phú Yên; phía tây giáp sông Chu; phía nam giáp xã Phú Yên; phía bắc giáp xã Quảng Phú.

c) Xã Xuân Lập còn 436,11 hécta với 5.578 nhân khẩu.

Địa giới xã Xuân Lập ở phía đông giáp xã Xuân Minh; phía tây giáp xã Xuân Tín; phía nam giáp xã Xuân Lai và xã Phú Yên; phía bắc giáp xã Thọ Thắng.

C. Huyện Triệu Sơn:

Chia xã Hợp Thành thành 2 xã lấy tên là xã Hợp Thành và xã Triệu Thành.

a) Xã Hợp Thành có 514,12 hécta diện tích tự nhiên với 4.527 nhân khẩu.

Địa giới xã Hợp Thành ở phía đông và phía bắc giáp xã Hợp Thắng; phía tây giáp xã Hợp Tiến; phía nam giáp xã Triệu Thành.

b) Xã Hợp Thành có 1.156,9 hécta diện tích tự nhiên với 3.824 nhân khẩu.

Địa giới xã Triệu Thành ở phía đông, phía tây và phía nam giáp huyện Như Xuân; phía bắc giáp xã Hợp Thành.

D. Huyện Nông Cống:

Thành lập thị trấn Nông Cống (thị trấn huyện lỵ huyện Nông Cống) trên cơ sở 45,26 hécta diện tích tự nhiên với 2.393 nhân khẩu của xã Minh Thọ; 56,44 hécta diện tích tự nhiên với 1.372 nhân khẩu của xã Vạn Thiện và 10,27 hécta diện tích tự nhiên với 191 nhân khẩu của xã Vạn Hoà.

a) Thị trấn Nông Cống có tổng diện tích tự nhiên 111,97 hécta với 3.956 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Nông Cống ở phía đông giáp xã Minh Thọ và xã Vạn Thiện; phía tây giáp xã Vạn Hoà; phía nam giáp xã Vạn Thiện: phía bắc giáp xã Minh Thọ.

b) Xã Minh Thọ còn 812,54 hécta với 2.016 nhân khẩu.

Địa giới xã Minh Thọ ở phía đông giáp xã Minh Nghĩa; phía tây giáp xã Vạn Hoà và thị trấn Nông Cống; phía nam giáp xã Vạn Thiện; phía bắc giáp xã Tế Lợi.

c) Xã Vạn Thiện còn 737,1 hécta với 3.723 nhân khẩu.

Địa giới xã Vạn Thiện ở phía đông giáp xã Trường Minh; phía tây và phía bắc giáp thị trấn Nông Cống; phía nam giáp xã Thăng Long.

d) Xã Vạn Hoà còn 898,59 hécta với 4.245 nhân khẩu.

Địa giới xã Vạn Hoà ở phía đông giáp xã Minh Thọ; phía tây giáp xã Vạn Thắng; phía nam giáp thị trấn Nông Cống; phía bắc giáp huyện Như Xuân.

E. Huyện Quan Hoá:

Chia xã Hồi Xuân thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Hồi Xuân và thị trấn Quan Hoá (thị trấn huyện lỵ huyện Quan Hoá).

a) Xã Hồi Xuân có 7.406,69 hécta diện tích tự nhiên với 3.178 nhân khẩu.

Địa giới xã Hồi Xuân ở phía đông giáp huyện Bá Thước; phía tây giáp xã Nam Tiến và xã Nam Xuân; phía nam giáp xã Trung Xuân; phía bắc giáp xã Phú Xuân.

b) Thị trấn Quan Hoá có 138,31 hécta diện tích tự nhiên với 2.700 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Quan Hoá ở phía đông và phía nam giáp sông Mã; phía tây giáp núi Hu Mạ; phía bắc giáp núi Pa Chùa, núi Pa Toóc và núi Pa Tam.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thị trấn của các huyện Hoằng hoá, Thọ xuân,Triệu sơn, Nông cống và Quan hoá thuộc tỉnh Thanh hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.419

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215