Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 398/QĐ-BTS năm 2006 về việc thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 398/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 10/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 398/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA BỘ THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1 .Thành lập Hội đồng thi đua - Khen thưởng của Bộ Thuỷ sản (dưới đây gọi tắt là Hội đồng), gồm có :

1. Ông Lương Lê Phương, Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Đinh Ngọc Anh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

3. Bà Hoàng Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam - Uỷ viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Thuỷ sản - Phó Chủ tịch Hội đồng.

4. Ông Đinh Xuân Thảo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ - Uỷ viên.

5. Ông Ngô Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Uỷ viên.

6. Ông Nguyễn Văn Diệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tập thể và Kinh tế tư nhân - Uỷ viên.

7. Ông Nguyễn Xuân Lý, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ - Uỷ viên

8. Ông Trần Văn Quý, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế - Uỷ viên

9. Ông Vũ Văn Triệu, Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Uỷ viên

10. Ông Vũ Văn Dũng, Quyền Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng Thuỷ sản - Uỷ viên.

11. Bà Trần Thị Xuyến, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Bộ - Uỷ viên.

12. Ông Chu Tiến Vĩnh, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản - Uỷ viên

13. Ông Nguyễn Tử Cương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản - Uỷ viên.

14. Ông Vũ Tuấn Cường, Bí thư Đoàn thanh niên Công sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ, chuyên viên thi đua Văn phòng Bộ - Thư ký Hội đồng.

Điều 2.Hội đồng có nhiệm vụ :

1. Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong ngành thuỷ sản.

Tổng kết, phân tích thực tiễn phong trào để đề xuất với Bộ trưởng kế hoạch tổ chức, chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng điển hình.

2. Xét chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc qua phong trào thi đua yêu nước của ngành thuỷ sản để Bộ trưởng quyết định khen thưởng, hoặc để Bộ trưởng đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Hội đồng làm viềc theo chế độ tập thể và theo quy chế hoạt động được Hội đồng thông qua. Các thành viên của Hội đồng sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng phân công.ộ phận thường trực của Hội đồng là bộ phận thi đua - khen thưởng của Văn phòng Bộ Thuỷ sản.

Điều 4.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 1111/QĐ-BTS ngày 8/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan Bộ Thuỷ sản và Quyết định số 1113/QĐ-BTS ngày 8/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ Thuỷ sản.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thuỷ sản, Chủ tịch Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG
 

 
 
Tạ Quang Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 398/QĐ-BTS năm 2006 về việc thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.696

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209