Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 397/QĐ-LĐTBXH năm 2013 thành lập Ban vận động để tổ chức vận động, đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 397/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 28/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 397/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG ĐỂ TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG, ĐÓNG GÓP, ỦNG HỘ QUỸ VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 148/2012/TT-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban vận động để tổ chức vận động, đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Ban vận động), gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Lập, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ - Trưởng ban.

2. Ông Lưu Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng ban.

3. Bà Lê Thị Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Thành viên.

4. Ông Nguyễn Quang Luyến, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thành viên.

5. Ông Nguyễn Thành Phong, Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội - Thành viên.

6. Ông Trần Ngọc Diễn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội - Thành viên.

7. Bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Phó Tổng biên tập Tạp chí Gia đình và Trẻ em - Thành viên.

Điều 2. Ban vận động có nhiệm vụ:

1. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến, thông tin rộng rãi ý nghĩa của cuộc vận động, đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu; vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ tự nguyện đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc tiếp nhận tiền, tài sản, vật tư, hàng hóa của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ để đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu theo đúng quy định.

3. Nghiên cứu đề xuất các hình thức biểu dương, khen thưởng đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ có nhiều đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu.

4. Báo cáo tình hình vận động, tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu thuộc trách nhiệm của Ban vận động với Bộ và cơ quan chức năng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 397/QĐ-LĐTBXH năm 2013 thành lập Ban vận động để tổ chức vận động, đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.763
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7