Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 397/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 21/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 397/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) với chức năng và quyền hạn như sau:

1. Chỉ đạo việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia (sau đây gọi tắt là Dự án) theo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Chỉ đạo việc đề xuất các cơ chế và giải pháp đặc thù trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Dự án; quyết định các biện pháp xử lý vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án.

4. Chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức, các chuyên gia trong nước và nước ngoài để chuẩn bị và thực hiện Dứan.

Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm có:

- Trưởng ban: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng.

- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Các uỷ viên:

1. Ông Trần Đình Khiển, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

2. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính,

3. Ông Nguyễn Tấn Vạn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

4. Ông Nguyễn Công Sự, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

5. Ông Đỗ Hoàng Ân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

6. Bà Nguyễn Thị Duyên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, những văn bản do Trưởng ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Chính phủ; những văn bản do Phó Trưởng ban ký được sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng.

Điều 4. Giao Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
   cơ quan thuộc Chính phủ,
- Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Hà Nội,
 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
 - Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Công báo,
- Các thành viên Ban Chỉ đạo,
 - VPCP: BTCN, các PCN, các Cục, Vụ
  Các đơn vị trực thuộc,
 - Lưu: CN ,VT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 397/2004/QĐ-TTg ngày 21/04/2004 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.850

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!