Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 396/2003/QĐ-BTP thành lập Nhà xuất bản Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 396/2003/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 08/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 396/2003/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

- Căn cứ Luật Xuất bản ngày 07 tháng 07 năm 1993;
- Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;- Căn cứ Quyết định số 2440/QĐ-BVHTT ngày 08 tháng 08 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc thành lập Nhà xuất bản Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Nhà xuất bản Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.

Tên tiếng Anh của Nhà xuất bản Tư pháp là Judiciai Publishing House, viết tắt là JPH. Nhà xuất bản Tư pháp là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở đặt tại số 56 - 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
Nhà xuất bản Tư pháp chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về xuất bản của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 2. Nhà xuất bản Tư pháp có tôn chỉ, mục đích: tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành Tư pháp; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản Tư pháp bao gồm:

1.Cán bộ, công chức và các chức danh tư pháp làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đoàn thể thuộc ngành Tư pháp và tổ chức pháp chế của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương;

2. Các giảng viên, học viên, sinh viên trong các trường đào tạo chuyên ngành luật,Trường Đào tạo các chức danh Tư pháp và các tầng lớp nhân dân.

Điều 3. Nhà xuất bản Tư pháp có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

l. Xây dựng kế hoạch xuất bản dài hạn và hàng năm trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

2. Xuất bản các sách, tài liệu, ấn phẩm pháp lý chuyên ngành sau đây:

a) Tài liệu tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tư pháp; phổ biến kiến thức pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các tầng lớp nhân dân;

b) Tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức: các cơ quan thi hành án dân sự, phòng công chứng, các tổ chức giám định tư pháp, trung tâm trợ giúp pháp lý, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, các tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể;

c) Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề cho các đoàn luật sư, trung tâm trọng tài thương mại, công ty tư vấn luật, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn, các tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp;

d) Công trình nghiên cứu khoa học pháp lý, tài liệu chuyên khảo về pháp luật của Việt Nam và thế giới phục vụ cho các đối tượng học tập và nghiên cứu;

đ) Tài liệu, giáo trình, tập bài giảng về luật cho giảng viên, học viên, sinh viên trong các trường đào tạo chuyên ngành luật và Trường Đào tạo các chức danh Tư pháp;

e) Các xuất bản phẩm khác như: bưu thiếp, tranh, ảnh, lịch các loại... mang nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Thực hiện hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong hoạt động xuất bản và phát hành theo quy định của pháp luật;

4. Quản lý đội ngũ công chức, cộng tác viên, kinh phí, tài sản của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác đo Bộ trưởng giao.

Điều 4. Nhà xuất bản Tư pháp gồm có Giám đốc, các Phó Giám đốc, Ban Biên tập và các Phòng chuyên môn. Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp trình Bộ trưởng ban hành.

Điều 5. Quyết định này cớ hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các đồng chí Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 5;
- Bộ trưởng,
- Các Thứ trưởng,
- Lưu VP, Vụ PLQT, Vụ TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Uông Chu Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 396/2003/QĐ-BTP thành lập Nhà xuất bản Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.802

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179