Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2007/QĐ-UBND về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 các công trình khắc phục hậu quả bão số 9 do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 39/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 11/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 CÁC CÔNG TRÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 9

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 811/SKHĐT-XDCB ngày 31 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 từ nguồn vốn ngân sách để thanh toán khối lượng các dự án khắc phục hậu quả bão số 9 theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tài chính cân đối nguồn vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện, các chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức giải ngân và thanh quyết toán xong trong năm 2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

KẾ HOẠCH

VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 CÁC CÔNG TRÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 9
(Kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch vốn 2007

Ghi chú

 

Tổng số

 

4.837

 

1

Sửa chữa Trụ sở Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

82

 

2

Sửa chữa trạm dịch vụ nông nghiệp huyện Xuyên Mộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

26

 

3

Sửa chữa Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường

Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường

235

 

4

Sửa chữa các chung cư Olympia 204 Ba Cu, C1, C2, C3, C4 khu Đông Bắc sân bay

Xí nghiệp quản lý và kinh doanh nhà

451

 

5

Sửa chữa các công trình khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

185

 

6

Sửa chữa nhà khách, nhà đội xe, Văn phòng Tiếp dân, Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1.498

 

7

Sửa chữa rạp Duy Tân

Đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

311

 

8

Sửa chữa Nhà Văn hóa Thanh niên

Tỉnh đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

402

 

9

Sửa chữa Trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

252

 

10

Sửa chữa Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh

357

 

11

Sửa chữa Trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

111

 

12

Sửa chữa Bệnh viện Bà Rịa

Sở Y tế

202

 

13

Sửa chữa Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

572

 

14

Sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Xuyên Mộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

80

 

15

Sửa chữa Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Xuyên Mộc

Sở Giáo dục – Đào tạo

73

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2007/QĐ-UBND về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 các công trình khắc phục hậu quả bão số 9 do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.749
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49