Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 389-TTg năm 1994 thành lập Ban An toàn bức xạ và hạt nhân trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 389-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 30/07/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 389-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 7năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Sau khi xem xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Văn bản số 50-TCCB ngày 3-2-1994) và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (Văn bản số 24-TCCP/TC ngày 5-3-1994),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban an toàn bức xạ và hạt nhân để giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân.

Nhiệm vụ cụ thể của Ban an toàn bức xạ và hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 389-TTg

Ha Noi, July 30, 1994

 

DECISION

ON THE CREATION OF THE RADIATION AND NUCLEAR SAFETY COMMITTEE ATTACHED TO THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
After considering the proposals of the Minister of Science, Technology and Environment (Document No. 50-TCCB on the 3rd of February 1994) and the Minister-Head of the Government Commission on Organization and Personnel (Document No. 24-TCCP/TC on the 5th of March 1994);

DECIDES:

Article 1.- To set up the Radiation and Nuclear Safety Committee to assist the Minister of Science, Technology and Environment in the execution of his function of State management of radiation and nuclear safety.

The concrete tasks of this committee shall be defined by the Minister of Science, Technology and Environment.

Article 2.- The Minister of Science, Technology and Environment, the Minister-Head of the Government Commission on Organization and Personnel have the responsibility to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 389-TTg năm 1994 thành lập Ban An toàn bức xạ và hạt nhân trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.366

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101