Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3815/2004/QĐ-UB điều chỉnh Quyết định 147/2004/QĐ-UB về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với cán bộ-công chức xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 3815/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 08/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3815/2004/QĐ-UB

Tân An, ngày 08 tháng 09 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 147/2004/QĐ-UB NGÀY 14/01/2004 CỦA UBND TỈNH VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ-CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 147/2004/QĐ-UB ngày 14/01/2004 của UBND tỉnh về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với cán bộ-công chức xã, phường, thị trấn; và văn bản số 245/CV-TT.HĐND.K7 ngày 24/8/2004 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm trong nội dung quyết định này;
Xét đề nghị tại văn bản số 171/TT.SNV ngày 06/8/2004 của Sở Nội vụ, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các ngành chức năng liên quan tại biên bản họp số 39/BBLS ngày 06/8/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số điểm trong Quyết định số 147/2004/QĐ-UB ngày 14/01/2004 của UBND tỉnh về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với cán bộ-công chức xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau:

1. Cán bộ Văn phòng cấp Ủy xã, phường, thị trấn là cán bộ không chuyên trách.

2. Cán bộ chuyên trách cấp xã nếu được tái cử cùng chức vụ hoặc được bầu giữ chức vụ khác trong số cán bộ chuyên trách thì từ tháng thứ 61 trở đi kể từ thời điểm được bầu giữ chức vụ lần đầu theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ hoặc theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ, được hưởng phụ cấp thêm 5% hàng tháng ổn định trong suốt thời gian tái cử.

3. Tiền lương, chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã thực hiện kể từ ngày 01/11/2003.

4. Xã, phường, thị trấn có từ 10.000 dân trở lên, cứ thêm 3.000 dân được bố trí thêm 01 cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã trong số các chức danh: Phó Chủ tịch UBND (theo qui định của Chính phủ nơi được bố trí 02 Phó Chủ tịch); Tư pháp-Hộ tịch làm hộ tịch kiêm nhiệm Phó trưởng Công an; Văn hóa-Xã hội làm công tác Lao động-Thương binh và xã hội kiêm nhiệm Phó Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng-Thống kê kiêm nhiệm Văn phòng cấp Ủy.

5. Cán bộ về hưu, cán bộ mất sức tham gia công tác là cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã thì không tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, được hưởng lương theo chức danh cho đến hết năm 2005 sau đó hưởng 40% lương của chức danh đảm nhiệm. Nếu tham gia ở ấp, khu phố được hưởng 100% mức sinh hoạt phí theo chức danh qui định.

6. Cán bộ không chuyên trách ở ấp, khu phố như: Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ; Trưởng, Phó ấp, khu phố được cấp thẻ Bảo hiểm y tế trong suốt thời gian đương nhiệm.

Điều 2. Các nội dung khác trong Quyết định số 147/2004/QĐ-UB ngày 14/01/2004 của UBND tỉnh vẫn có giá trị thực hiện. Giao Sở Nội vụ phối hợp với các ngành chức năng liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Lao động-Thương binh và xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh.
- Thành viên UBND tỉnh.
- Như Điều III.
- NCUB.
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3815/2004/QĐ-UB điều chỉnh Quyết định 147/2004/QĐ-UB về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với cán bộ-công chức xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.682
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162