Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3783/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 26/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3783/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐƯỜNG HẦM THỦ THIÊM VƯỢT SÔNG SÀI GÒN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3530/SGTVT-TCCB ngày 24 tháng 6 năm 2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1161/TTr-SNV ngày 05 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trung tâm Quản lý đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn trực thuộc Sở Giao thông vận tải (Trung tâm Quản lý hầm Thủ Thiêm);

Trung tâm có tên tiếng Anh: Management Center of Thu Thiem Tunnel; tên viết tắt: MCTT.

Trụ sở của Trung tâm Quản lý hầm Thủ Thiêm đặt tại ấp Cây Bàng, phường Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Quản lý hầm Thủ Thiêm là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc theo quy định của Nhà nước.

Trung tâm Quản lý hầm Thủ Thiêm là đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, vận hành, khai thác hầm Thủ Thiêm và trạm thu phí thuộc dự án Đại lộ Đông Tây.

Điều 2. Trung tâm Quản lý hầm Thủ Thiêm có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Quản lý, vận hành, khai thác hầm Thủ Thiêm và trạm thu phí thuộc dự án Xây dựng đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh;

2. Xây dựng quy trình vận hành, định mức và dự toán chi phí cho hoạt động khai thác hầm, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng;

3. Xây dựng cơ chế tài chính và dự trình kinh phí cho công tác quản lý, vận hành trạm thu phí và hầm Thủ Thiêm; lập kế hoạch thu phí trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

4. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để lập phương án và tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và tổ chức đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng, điện nước và các tiện ích khác… phục vụ cho hoạt động của hầm và trạm thu phí;

5. Phối hợp với Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị cho hầm Thủ Thiêm và trạm thu phí, tiếp nhận đầy đủ các tài liệu, trang thiết bị, công nghệ quản lý, theo dõi, kiểm tra do Ban chuyển giao để tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

6. Trực tiếp làm việc, đàm phán, ký kết hợp đồng với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc quản lý và vận hành hầm Thủ Thiêm và trạm thu phí; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Giao thông vận tải;

7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức huấn luyện, đào tạo nhân sự về quản lý, vận hành hầm và trạm thu phí;

8. Tham mưu cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải về tuyển dụng, điều động nhân sự về công tác tại Trung tâm, đảm bảo các quy định và yêu cầu của công tác quản lý, vận hành, khai thác hầm Thủ Thiêm và trạm thu phí.

Điều 3. Trung tâm Quản lý hầm Thủ Thiêm do Giám đốc Trung tâm phụ trách và có một số Phó Giám đốc giúp việc. Giám đốc và các Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Giao thông vận tải bổ nhiệm.

Biên chế của Trung tâm do Ủy ban nhân dân thành phố giao trong tổng biên chế hành chính sự nghiệp của Sở Giao thông vận tải. Trung tâm có trách nhiệm tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt và xây dựng Quy chế phối hợp với các đơn vị có liên quan trong hoạt động quản lý, vận hành, khai thác hầm Thủ Thiêm, thông qua Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở-ngành có liên quan, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Giám đốc Trung tâm Quản lý hầm Thủ Thiêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3783/QĐ-UBND ngày 26/08/2010 thành lập Trung tâm Quản lý đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.735

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!