Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3674/QĐ-BYT về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Y tế tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3674/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 19/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3674/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 9 tháng 2 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005;
Căn cứ Chỉ thị số 31/2004/CT-TTg ngày 8 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001-2005), thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004-2005 và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII;
Xét đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Y tế tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2005, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Chí Liêm, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ Y tế- Trưởng Ban

2. Ông Trần Công Kỷ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Phó trưởng Ban thường trực

3. Ông Dương Quốc Trọng, Chánh Văn phòng- Phó trưởng Ban

4. Ông Dương Huy Liệu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính - Uỷ viên

5. Ông Trịnh Đình Cần, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Uỷ viên

6. Ông Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ Điều trị- Uỷ viên

7. Ông Trịnh Quân Huấn, Cục trưởng Cục YTDP&PC HIV/AIDS - Uỷ viên

8. Ông Cao Minh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam -Uỷ viên

9. Bà Vũ Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn y tế Việt Nam- Uỷ viên

10. Ông Nguyễn Huy Thìn, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế- Uỷ viên

Điều 2.

a) Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị, triển khai, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện Kế hoạch số 7846/KH-BYT ngày 19/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2005.

b) Giao đồng chí Trưởng Ban xem xét thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo nhu cầu các lĩnh vực công tác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2005 sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Cơ quan Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3674/QĐ-BYT về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Y tế tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.492

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41