Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3631/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung thành viên Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 3631/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3631/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN KHỐI THI ĐUA TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức các Khối thi đua và thực hiện chấm điểm xếp loại khen thưởng;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tại Tờ trình số 405/TTr-TĐKT ngày 09 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thành viên vào Khối thi đua Ngân hàng, Khối thi đua Nội chính và thành lập Khối thi đua Doanh nghiệp IV gồm các doanh nghiệp cổ phần Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Bổ sung 11 đơn vị thuộc ngành Ngân hàng vào Khối thi đua Ngân hàng, gồm có:

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Khánh Hòa;

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Khánh Hòa;

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Khánh Hòa;

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Chi nhánh Nha Trang;

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình Chi nhánh Khánh Hòa;

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Chi nhánh Khánh Hòa;

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á Chi nhánh Nha Trang;

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Chi nhánh Nha Trang;

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Nha Trang;

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Chi nhánh Khánh Hòa;

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt Chi nhánh Nha Trang.

Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm xây dựng nội dung, tổ chức hoạt động.

2. Bổ sung Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa vào Khối thi đua Nội chính.

3. Thành lập Khối thi đua Doanh nghiệp IV, gồm 09 đơn vị:

- Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

- Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang;

- Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 505;

- Công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 12;

- Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng điện 4;

- Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510;

- Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 - Vinaconex;

- Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa;

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3.

Giao Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa làm Trưởng khối thi đua năm 2016.

4. Các đơn vị trên tham gia phong trào thi đua kể từ năm 2016 và thực hiện chấm điểm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức các Khối thi đua và thực hiện chấm điểm xếp loại khen thưởng.

Điều 2. Giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Trưởng Khối và các đơn vị có tên ghi tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3631/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung thành viên Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251