Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36/2006/QĐ-UBND-GL về việc chia thôn I thuộc xã Diên Phú, thành phố Pleiku thành thôn l và thôn 6 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 36/2006/QĐ-UBND-GL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/2006/QĐ-UBND-GL

Pleiku, ngày 26 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA THÔN I THUỘC XÃ DIÊN PHÚ, THÀNH PHỐ PLEIKU THÀNH THÔN 1 VÀ THÔN 6

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UB ngày 20/5/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Quy định tạm thời việc thành lập, sáp nhập, chia tách và đặt tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh;
Xét Tờ trình số 18/TT-UBND ngày 14/3/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Pleiku về việc chia tách thôn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chia thôn l thuộc xã Diên Phú, thành phố Pleiku thành 02 thôn là thôn 1 và thôn 6:

a. Thôn 1 (mới): gồm 71 hộ, 326 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn 5 (suối nhỏ và đất cà phê); phía Tây giáp thôn 6 (đường Trần Nhật Duật và đường liên thôn); phía Nam giáp thôn 2 nhỏ và đường liên thôn); phía Bắc giáp thôn 4 (đường điện 500KVA).

b. Thôn 6: gồm 55 hộ, 262 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp thôn 1 (đường Trần Nhật Duật và đường liên thôn); phía Tây giáp xã Ia Dêr, huyện Ia Grai; phía Nam giáp thôn 2 (đường đất) và xã Ia Dêr, huyện Ia Grai; phía Bắc giáp thôn 4 (đường điện 500KVA).

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku có trách nhiệm hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân xã Diên Phú triển khai thực hiện, sớm ổn định tổ chức, nhân sự và mọi hoạt động của khu dân cư.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Pleiku và Chủ tịch

Uỷ ban nhân dân xã Diên Phú chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2006/QĐ-UBND-GL về việc chia thôn I thuộc xã Diên Phú, thành phố Pleiku thành thôn l và thôn 6 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.780

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60