Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36/1998/QĐ-TTg thành lập Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 36/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN QUỐC GIA VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bí thư thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành về thanh niên.

Điều 2. Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Đề xuất và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước trong việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách về thanh niên.

2. Tổ chức việc phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế thực hiện pháp luật và chính sách đối với thanh niên.

3. Thực hiện các hoạt động đối ngoại về mặt Nhà nước trong lĩnh vực thanh niên theo quy định.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam bao gồm:

1. Chủ nhiệm: Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Phó Chủ nhiệm:

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

3. Các uỷ viên Uỷ ban là đại diện lãnh đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hoá và Thông tin, Bộ Y tế, Uỷ ban Thể dục Thể thao, Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

4. Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam sử dụng bộ máy và trụ sở của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để làm việc. Uỷ ban không có biên chế riêng và không tổ chức thành hệ thống.

5. Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam được sử dụng con dấu mang hình quốc huy; kinh phí được cấp qua cơ quan Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 4. Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình thông qua hoạt động tập thể Uỷ ban và từng thành viên trong Uỷ ban.

Chủ nhiệm Uỷ ban chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Uỷ ban.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu đoàn thể nhân dân có đại diện là thành viên Uỷ ban có trách nhiệm cử cán bộ tham gia và chỉ đạo ngành, đoàn thể mình thực hiện tốt nhiệm vụ được Uỷ ban giao.

Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam xây dựng quy chế hoạt động của Uỷ ban, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch HĐND và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/1998/QĐ-TTg thành lập Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.451
DMCA.com Protection Status