Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3442/QĐ-UBND năm 2014 về chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nặm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 3442/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 18/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3442/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CHIA TÁCH BẢN HUỔI LUÔNG ĐỂ THÀNH LẬP BẢN NẶM KHÚN, XÃ MƯỜNG LÈO, HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chia cắt bản Huổi Luông để thành lập bản Nặm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở nội vụ tại Tờ trình 553/TTr-SNV ngày 15 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nặm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

1. Bản Nặm Khún

1.1. Dân số có 15 hộ, 90 nhân khẩu.

1.2. Diện tích đất tự nhiên: 586 ha (trong đó: đất ở 0,6 ha; đất sản xuất nông nghiệp 75 ha; đất lâm nghiệp 510,4 ha).

1.3. Vị trí địa lý, ranh giới

- Phía Đông giáp bản Hua Lạnh, xã Nậm Lạnh.

- Phía Tây giáp bản Mạt, xã Mường Lèo.

- Phía Nam giáp bản Huổi Luông, xã Mường Lèo.

- Phía Bắc giáp bản Mạt, xã Mường Lèo; bản Phiêng Ban, xã Púng Bánh; bản Huổi Yên, xã Dồm Cang.

2. Bản Huổi Luông (sau khi chia tách)

2.1. Dân số có 74 hộ, 530 nhân khẩu.

2.2. Diện tích đất tự nhiên: 2.365 ha (trong đó: đất ở 2,8 ha; đất sản xuất nông nghiệp 365 ha; đất lâm nghiệp 1.997,2 ha).

2.3. Vị trí địa lý, ranh giới

- Phía Đông giáp bản Huổi Hịa, xã Nậm Lạnh.

- Phía Tây giáp bản Mạt và bản Sam Quảng, xã Mường Lèo.

- Phía Nam giáp bản Nà Chòm và bản Pá Khoang, xã Mường Lèo; Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

- Phía Bắc giáp bản Mạt và bản Nặm Khún, xã Mường Lèo.

3. Xã Mường Lèo sau khi thành lập bản Nặm Khún có 12 bản, gồm các bản: Mạt, Nặm Pừn, Liềng, Huổi Làn, Pá Khoang, Sam Quảng, Huổi Áng, Chăm Hỳ, Huổi Phúc, Nà Chòm, Huổi Luông, Nặm Khún.

Điều 2. Giao UBND huyện Sốp Cộp chỉ đạo xã Mường Lèo kiện toàn tổ chức và hoạt động của bản theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo VP, phòng KTTH;
-- Trung tâm Công báo; - Lưu: VT, NC,D15b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3442/QĐ-UBND năm 2014 về chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nặm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.829

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178