Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3406/QĐ-UBND năm 2015 thành lập bản Mó Sách, xã Nam Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 3406/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3406/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BẢN MÓ SÁCH, XÃ NAM PHONG, HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về thành lập bản Mó Sách, xã Nam Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 644/TTr-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập bản Mó Sách tại điểm di dân tái định cư Mó Sách, xã Nam Phong, huyện Phù Yên như sau:

1. Bản Mó Sách

1.1. Dân số: 50 hộ và 159 nhân khẩu

1.2. Diện tích tự nhiên: 105,32 ha; trong đó: đất ở 1,505 ha, đất sản xuất nông nghiệp 98,524 ha, đất lâm nghiệp 0,55 ha, đất chưa sử dụng 1,637 ha, đất khác 3,104 ha.

1.3. Vị trí địa lý, ranh giới:

- Phía Đông giáp bản Pín, xã Nam Phong, huyện Phù Yên;

- Phía Tây giáp bản Đá Mài I, xã Nam Phong, huyện Phù Yên;

- Phía Nam giáp bản Đá Mài III, xã Nam Phong, huyện Phù Yên;

- Phía Bắc giáp bản Bang, xã Mường Bang, huyện Phù Yên.

2. Xã Nam Phong sau khi thành lập bản Mó Sách có tổng số 09 bản, gồm các bản: Đá Mài 1, Đá Mài 2, Đá Mài 3, Suối Lúa 1, Suối Lúa 2, Suối Vẽ, Suối Kê, Pín, Mó Sách.

Điều 2. Giao UBND huyện Phù Yên chỉ đạo xã Nam Phong kiện toàn tổ chức và hoạt động của bản theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo VP, phòng KTTH, KTTH;
- Trung tâm Công báo
- Lưu: VT, NC, D20b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3406/QĐ-UBND năm 2015 thành lập bản Mó Sách, xã Nam Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


354
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127