Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3337/QĐ-UBND năm 2015 công bố 17 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định dưới hình thức “Sao y bản chính” Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Số hiệu: 3337/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 25/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3337/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 17 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC “SAO Y BẢN CHÍNH” QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-BTTTT ngày 01/4/2014 và Quyết định số 540/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2015 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 17 thủ tục hành chính (Phục lục kèm theo) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông dưới hình thức “Sao y bản chính” các Quyết định số 439/QĐ-BTTTT ngày 01/4/2014 và Quyết định số 540/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2015 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ DƯỚI HÌNH THỨC “SAO Y BẢN CHÍNH” THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định).

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

01

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

02

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

03

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

04

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

05

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

06

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

07

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

08

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

09

Cấp giấy phép hoạt động in

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

11

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

12

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

13

Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

14

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

15

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

16

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

17

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản, In và Phát hành

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3337/QĐ-UBND năm 2015 công bố 17 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định dưới hình thức “Sao y bản chính” Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.473

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227