Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/2002/QĐ-UB tổ chức lại Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của UBND Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 33/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 04/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố tại tờ trình số 69 TTr - CCHC ngày 22 tháng 2 năm 2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức lại Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố.

Ban chỉ đạo CCHC thành phố có chức năng tham mưu, tư vấn cho UBND thành phố về CCHC và chỉ đạo các ngành, các cấp của thành phố Hà Nội thực hiện chương trình, kế hoạch, đề tài, đề án trong kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể CCHC của Thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban chỉ đạo CCHC thành phố có nhiệm vụ :

1. Giúp UBND thành phố xây dựng kế hoạch CCHC và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Điều phối các chương trình, dự án CCHC của thành phố.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, các ngành, các cấp thực hiện kế hoạch CCHC.

4. Thẩm định báo cáo thực hiện kế hoạch CCHC của các đơn vị, các đề tài, đề án của các ngành, các cấp trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

5. Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC.

 Khi cần thiết, Ban chỉ đạo CCHC thành phố sẽ sử dụng một số cơ quan hoặc huy động biệt phái một số cán bộ, công chức thực hiện một số công tác của ban chỉ đạo.

Điều 2: Ban chỉ đạo CCHC thành phố có Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Uỷ viên Thường trực, một số Uỷ viên và Tổ thư ký giúp việc.

 Các thành viên, gồm có :

 1. Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban

 2. Phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố - Phó Trưởng Ban Thường trực.

 3. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố - Phó Trưởng ban

 4. Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố - Uỷ viên Thường trực.

 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố - Uỷ viên

 6. Giám đốc Sở Tư pháp - Uỷ viên

 7. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên

 8. Giám đốc Sở tài chính - Vật giá - Uỷ viên.

 Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo có Tổ trưởng Tổ thư ký và một số các tổ viên, được thành lập theo quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 3: Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố có trách nhiệm xây dựng qui chế tổ chức và hoạt động, trình UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 4: Quyết định này thay thế quyết định số 801/QĐ-UB ngày 10 tháng 4 năm 1995. Quyết dịnh số 21/2002/QĐ-UB ngày 29 tháng 02 năm 2000 của UBND Thành phố.

 Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, UBND các quận, huyện, Giám đốc các Sở và các ông (bà) có tên tại điều II thi hành quyết định này.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2002/QĐ-UB tổ chức lại Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của UBND Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.815

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58