Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 33/1998/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động có hiệu quả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 33/1998/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/1998/CT-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 1998 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC CẤP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ

Nhằm tạo điều kiện cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động có hiệu quả, tham gia tích cực vào việc xây dựng và thực hiện chính sách thông tin – báo chí của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước như đã được quy định tại Luật Báo chí, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước (bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) thực hiện tốt những yêu cầu sau đây:

1. Các cơ quan nhà nước khi xây dựng chính sách, kế hoạch nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến báo chí, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan tới các quyền  và lợi ích hợp pháp của nhà báo, đến nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội thì cần thông báo và tạo điều kiện để đại diện cac cấp Hội Nhà báo có liên quan tham gia.

Các cơ quan nhà nước cần tạo điều kiện, đồng thời có trách nhiệm yêu cầu các nhà báo và các cấp Hội Nhà báo chấp hành nghiêm chỉnh Luật Báo chí.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, trong phạm vi cho phép, các cơ quan nhà nước đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin cho các cấp Hội Nhà báo để Hội có điều kiện tổ chức, động viên hội viên làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới của Nhà nước, của ngành, của địa phương.

3. Các cơ quan nhà nước cần mời đại diện Hội Nhà báo tham gia các cuộc họp có các nội dung liên quan đến báo chí và Nhà báo; tham gia là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn có chức năng, nội dung hoạt động gắn với quyền và nghĩa vụ của nhà báo; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật thực hiện các chính sách, chế độ liên quan trực tiếp tới các quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của nhà báo.

4. Các cơ quan nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, điều kiện làm việc cho các cấp Hội Nhà báo.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cấp thực hiện một cách nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả các yêu cầu trên.

Bộ văn hoá – Thông tin chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thi hành bản Chỉ thị này./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 33/1998/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động có hiệu quả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.865

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36