Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 327/QĐ-BTP năm 2013 tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công, viên chức năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 327/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 30/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2012;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2012, gồm các nội dung: (1)đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013 của cơ quan Bộ Tư pháp; (2)công khai tình hình sử dụng ngân sách Nhà nước trong các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; (3)đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 và phát động phong trào thi đua năm 2013; (4)kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan Bộ Tư pháp năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; (5)kiểm điểm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2012; (6)thảo luận về công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ.

Điều 2. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trong thời gian 01 ngày, vào 8h 30 sáng ngày 04 tháng 02 năm 2013, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Lăng – số 8 – Hùng Vương – Ba Đình – Hà Nội.

Điều 3. Thành phần, số lượng đại biểu và kinh phí tổ chức Hội nghị

Thành phần Hội nghị gồm:

Khách mời: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đại diện Ban Dân vận Trung ương; đại diện Vụ I Ban Dân vận Trung ương; đại diện Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN; đại diện Lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam; đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Lãnh đạo Cục A83 Bộ Công an; đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đại biểu ở Bộ Tư pháp: Lãnh đạo Bộ; Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan; Ban Chấp hành Công đoàn Bộ; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ, đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ (mỗi đơn vị cử 50% cán bộ, công chức, viên chức).

Tổng số khách mời và đại biểu dự Hội nghị: khoảng 500 đại biểu.

Kinh phí tổ chức Hội nghị: thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Kho bạc Nhà nước (nơi mở TK giao dịch);
- Cục CNTT (để đăng tin);
- Lưu VT. CĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 327/QĐ-BTP năm 2013 tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công, viên chức năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.778

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240