Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 322/2004/QĐ-BCA (A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của Tạp chí Cộng sản do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 322/2004/QĐ-BCA(A11) Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 07/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 322/2004/QĐ-BCA(A11)

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA TẠP CHÍ CỘNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Sau khi thống nhất với Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tạp chí Cộng sản gồm những tin trong phạm vi sau đây:

1. Các đề tài nghiên cứu về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước do Tạp chí Cộng sản chủ trì chưa công bố;

2. Ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các mặt công tác của Tạp chí Cộng sản không công bố hoặc chưa công bố;

3. Tin, tài liệu liên quan đến chính trị nội bộ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại do phóng viên, biên tập viên Tạp chí Cộng sản thu thập không công bố hoặc chưa công bố;

4. Tài liệu, đơn thư của bạn đọc gửi Tạp chí Cộng sản có nội dung trái quan điểm của Đảng hoặc có liên quan đến quốc phòng, an ninh không hoặc chưa được tuyên truyền công khai.

5. Hồ sơ nhân sự cán bộ cấp vụ hoặc tương đương trở lên của Tạp chí Cộng sản; kết quả xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Tạp chí Cộng sản chưa công bố;

6. Tài liệu về thiết kế hệ thống máy tính của Tạp chí Cộng sản; các quy định, quy ước về bảo đảm an toàn mạng máy tính, máy tính cá nhân có chứa tin, tài liệu liên quan đến công việc của Tạp chí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các cơ quan chức năng của Tạp chí Cộng sản và Bộ Công an có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ; cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Lê Hồng Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 322/2004/QĐ-BCA (A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của Tạp chí Cộng sản do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.703

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155