Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2008/QĐ-BCT bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 32/2008/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 23/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2008/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH ĐỊA BÀN XA CẢNG QUỐC TẾ TIẾP NHẬN XĂNG DẦU VÀ MỨC THÙ LAO ĐẠI LÝ BÁN XĂNG, DẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về điều hành kinh doanh xăng dầu thời gian tới;
Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc ban hành Danh mục các địa phương xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng xăng dầu tăng thêm 2%; Quyết định số 1186/2004/QĐ-BTM ngày 23 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ Thương mại về ban hành Danh mục các địa phương xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng xăng dầu tăng thêm 2%; Quyết định số 0676/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về quy định mức thù lao đại lý bán xăng dầu; Quyết định số 1079/2004/QĐ-BTM ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 0676/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về quy định mức thù lao đại lý bán xăng dầu và Quyết định số 2645/2005/QĐ-BTM ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về thù lao kinh doanh mặt hàng xăng.

Điều 2. Địa bàn tiêu thụ, mức thù lao đại lý bán xăng, dầu do doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc doanh nghiệp sản xuất chế biến xăng dầu thỏa thuận thống nhất với bên đại lý (tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh xăng dầu) ghi trong hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ; Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, sản xuất chế biến xăng, dầu; các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Kinh tế TW; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn lao động VN;
- Văn phòng Chính phủ
(2 bản – 01 bản đăng Công báo);
- Các Bộ, ngành Trung ương;
- UBND và Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, sản xuất chế biến xăng, dầu
- Lưu: VT, Vụ TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2008/QĐ-BCT bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.086
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233