Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3178/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3178/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 21/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3178/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRUY TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG VẬN TẢI”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;   
Căn cứ Quyết định số 22/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải”;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải” cho 03 cá nhân thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

1. Ông Nguyễn Duy Yên - Nguyên Nhân viên lái xe, Đội Điện lực, Cảng Hải phòng.

2. Ông Nguyễn Đình Hiệp - Nguyên Nhân viên kiểm hàng, Dịch vụ Hàng hải Phương Đông, Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.

3. Ông Trần Đình Cổn - Nguyên Giám đốc VOSA Nha Trang, Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.

Vì đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Giao thông vận tải Việt Nam

Điều 2. Cá nhân được truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải” được ghi tên vào sổ vàng truyền thống của ngành Giao thông vận tải.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                      

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3178/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.235
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155