Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/QĐ-CNĐP năm 2010 bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện Cục Công nghiệp địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương ban hành

Số hiệu: 31/QĐ-CNĐP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Công nghiệp địa phương Người ký: Nguyễn Đình Hoàng Long
Ngày ban hành: 16/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC CÔNG NGHIỆP
ĐỊA PHƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 31/QĐ-CNĐP

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 0799/QĐ-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp địa phương;
Căn cứ Quyết định số 0314/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc thành lập Văn phòng Đại diện Cục Công nghiệp địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 2731/QĐ-BCT ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định phân cấp về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức giữa Bộ và các đơn vị thuộc Bộ;
Xét nhu cầu công tác và năng lực của cán bộ;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Kim Hùng, nguyên là Trưởng phòng, phụ trách bộ phận thường trực của Cục Công nghiệp địa phương tại khu vực phía Nam, giữ chức Trưởng Văn phòng Đại diện Cục Công nghiệp địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hưởng phụ cấp chức vụ 0,6 (không phẩy sáu).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Kế toán trưởng, Trưởng phòng các Phòng thuộc Cục, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 và ông Đỗ Kim Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Cơ quan ĐD Bộ CT (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Hoàng Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/QĐ-CNĐP năm 2010 bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện Cục Công nghiệp địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253