Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3043/QĐ-BYT 2021 thành lập Ban chỉ đạo tiêm chủng vắc xin COVID19 toàn quốc

Số hiệu: 3043/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 24/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3043/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TOÀN QUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19

- Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Ông Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo.

3. Các Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Ông Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

- Ông Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Ông Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng

Điều 2. Thành lập các Tiểu ban và Văn phòng thường trực thuộc Ban Chỉ đạo, gồm các thành viên sau đây:

1. Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin a) Thành phần gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- Ông Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Tiểu ban.

- Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực.

- Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Trưởng Tiểu ban.

- Ông Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban.

- Ông Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên.

- Ông Nguyễn Đức Tùng, Cục trưởng Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên.

- Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Lê Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Nguyễn Hữu Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quân Y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên.

- Ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Thành viên.

- Bà Lê Hồ Phương Nga, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Lê Thanh Hiền, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Nguyễn Công Luật, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Bộ Y tế, Thành viên.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 tại các điểm tiếp nhận khi nhập khẩu (cảng hàng không…).

- Chỉ đạo, tổ chức, thực hiện vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 từ nơi tiếp nhận khi nhập khẩu (cảng hàng không…) đến các địa điểm bảo quản do Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế quản lý hoặc các địa điểm huy động khi cần thiết.

- Chỉ đạo tổ chức vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 từ các địa điểm bảo quản đến các địa điểm tiêm chủng trên toàn quốc theo đúng quy định về quản lý vắc xin.

- Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Tiểu ban Tiêm chủng

a) Thành phần gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban.

- Ông Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Đồng Trưởng Tiểu ban.

- Ông Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân Y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên.

- Bà Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an, Thành viên.

- Ông Đặng Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, Thành viên.

- Bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bộ Y tế, Thành viên.

- Bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, Thành viên.

- Bà Đào Hải Anh, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Phối hợp với Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin để chỉ đạo tổ chức bàn giao, tiếp nhận vắc xin tại các điểm tiêm chủng trên toàn quốc.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các điểm tiêm chủng trên toàn quốc.

- Phối hợp với Tiểu ban Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ việc quản lý và đề xuất số lượng vắc xin.

- Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

3. Tiểu ban An toàn tiêm chủng

a) Thành phần gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban.

- Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, Thành viên.

- Ông Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Thành viên.

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Trần Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Quân Y 103, Bộ Quốc phòng, Thành viên.

- Ông Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Thành viên.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Phối hợp với Tiểu ban Tiêm chủng để chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trên quy mô toàn quốc.

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan xây dựng các hướng dẫn về tiêm chủng, xử lý tiêm chủng.

- Chỉ đạo xử trí cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Phân tích, đánh giá điều trị các ca bệnh sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

4. Tiểu ban Giám sát chất lượng vắc xin

a) Thành phần gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban.

- Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, Thành viên.

- Bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên.

- Ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phòng Quản lý tiêm chủng và An toàn sinh học, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Thành viên.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Phối hợp với các Tiểu ban để chỉ đạo công tác giám sát chất lượng vắc xin, đảm bảo chất lượng vắc xin từ khi tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, tiêm chủng.

- Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

5. Tiểu ban Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và truyền thông

a) Thành phần gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban.

- Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đồng Trưởng Tiểu ban.

- Ông Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên.

- Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên.

- Ông Phạm Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên.

- Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, Thành viên

- Ông Ngô Diên Hy, Tổng Giám đốc Công ty VNPT-IT, Thành viên.

- Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Thành viên.

- Ông Ngô Vĩnh Quý, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Thành viên.

- Ông Khổng Văn Đông, Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Thành viên.

- Ông Lưu Thế Anh, Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Thành viên.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Phối hợp với các Tiểu ban để chỉ đạo việc xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý toàn bộ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân bổ đến khi tiêm chủng.

- Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hồ sơ sức khỏe cá nhân cho tiêm chủng; xây dựng hệ thống chứng nhận tiêm chủng.

- Phối hợp với Tiểu ban Tiêm chủng chỉ đạo tổng hợp dữ liệu về nhu cầu, số lượng, tiến độ vắc xin phòng COVID-19 cho các điểm tiêm chủng và công khai trên bản đồ số hóa chiến dịch tiêm chủng.

- Chỉ đạo công tác truyền thông chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.

- Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

6. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo.

a) Thành phần gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chánh Văn phòng.

- Ông Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đồng Chánh Văn phòng.

- Ông Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Phó Chánh Văn phòng thường trực.

- Ông Nguyễn Vân Giang, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Thành viên.

- Ông Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Đỗ Trường Duy, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế, Thành viên.

- Bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, Thành viên.

- Ông Phạm Quang Thái, Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, Thành viên.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong công tác điều hành, điều phối hoạt động; đảm bảo công tác phối hợp, kết nối giữa các Tiểu ban được thực hiện hiệu quả.

- Ứng trực 24/7 để theo dõi tình hình triển khai chiến dịch, phối hợp với các Tiểu ban để xử lý các tình huống phát sinh.

- Trực tiếp báo cáo đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về tiến độ thực hiện hoạt động của chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

c) Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Quốc phòng, do đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ huy, điều hành.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

a) Trưởng ban Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; phân công các thành viên thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao; được phép huy động trang thiết bị và điều động các chuyên gia, nhân sự trong phạm vi công việc được phân công.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các Ông, Bà có tên tại Điều 1, Điều 2, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, TTrB;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố;
- TT KSBT tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, VPB1.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

Phó Trưởng ban Thường trực
BCĐQG Phòng, chống dịch COVID-19

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3043/QĐ-BYT ngày 24/06/2021 về thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.328

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!