Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30-NN/QĐ năm 1961 về việc tách Vụ phân, giống, bảo vệ thực vật thành hai Cục do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp ban hành.

Số hiệu: 30-NN/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp Người ký: Phan Văn Chiêu
Ngày ban hành: 26/09/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30-NN/QĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁCH VỤ PHÂN, GIỐNG, BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH HAI CỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 22-NN/QĐ ngày 22/12/1960 quy định tạm thời tổ chức các cơ quan thuộc Bộ nông nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết của Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 17 và ngày 18/5/1961 giao cho Bộ nông nghiệp, nhiệm vụ tổ chức, thu mua, quản lý, phân phối giống;
Trong khi chờ đợi nghị định chính thức của Hội đồng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay tách Vụ Phân, giống, Bảo vệ thực vật thành hai đơn vị như sau đây:

- Cục Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Cục Giống và phân bón. 

Điều 2. Nhiệm vụ và tổ chức Cục bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Cục Bảo vệ và kiểm dịch thực vật có nhiệm vụ giúp Bộ trong việc chỉ đạo công tác bảo vệ mùa màng, cây trồng chống sự phá hại của sâu, bệnh, chuột. Cụ thể:

- Nghiên cứu xây dựng quy hoạch, phòng trừ sâu bệnh và các chính sách, thể lệ, luật lệ có liên quan đến việc bảo vệ và kiểm dịch thực vât.

- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm dịch thực vật đối nội và đối ngoại.

Tổ chức Cục Bảo vệ và kiểm dịch thực vật gồm có:

- Phòng phòng trừ sâu bệnh.

- Phòng dự tính dự báo sâu bệnh,

- Phòng kiểm dịch thực vật.

Điều 3. Nhiệm vụ và tổ chức Cục giống và phân bón:

Cục Giống và phân bón có nhiệm vụ giúp Bộ trong việc chỉ đạo công tác cải tạo các loại giống cây trồng, cung cấp đủ giống tốt cho việc phát triển sản xuất, công tác làm phân bón và sử dụng phân nhằm nâng cao năng suất các loại cây trồng và cải tạo đất. Cụ thể:

- Nghiên cứu xây dựng và chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật sản xuất, bình tuyển, dự trữ, bảo quản các loại giống cây trồng trong các hợp tác xã nông nghiệp.

- Chỉ đạo công tác thu mua, dự trữ, bảo quản, phân phối và sản xuất các loại giống cây trồng trong các trại nhận giống và kho giống của Nhà nước.

- Nghiên cứu xây dựng và chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật về làm phân, sử dụng các loại phân và chất bón cho thích hợp với từng loại cây trồng, từng loại đất.

Tổ chức Cục giống và phân bón gồm có:

- Phòng kỹ thuật giống.

- Phòng quản lý  giống.

- Phòng phân bón.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục giống và phân bón chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 


 
Phan Văn Chiêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30-NN/QĐ năm 1961 về việc tách Vụ phân, giống, bảo vệ thực vật thành hai Cục do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122