Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 30/2002/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 26/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ nghị định số 73 CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 13/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ ban hành quy định về công tác khuyến nông;
Căn cứ quyết định số 346/TTg ngày 28/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Khuyến nông và khuyến lâm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ và Cục trưởng Cục trưởng cục Khuyến nông và khuyến lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Khuyến nông trung ương trực thuộc Cục Khuyến nông và khuyến lâm.

Tên giao dịch quốc tế: The National Agricilture Extension Centre.

Tên viết tắt : NAEC

Trung tâm Khuyến nông trung ương có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước. Trụ sở của Trung tâm đặt tại Hà nội.

Điều 2. Trung tâm Khuyến nông trung ương trực thuộc Cục Khuyến nông và khuyến lâm được uỷ quyền thực hiện những chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tổng hợp kế hoạch dài hạn, hàng năm và các chương trình khuyến nông; phân bổ kinh phí khuyến nông cho các dự án khuyến nông để Cục trình Bộ trưởng quyết định.

- Chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách về khuyến nông để Cục trình Bộ quyết định và tổ chức triển khai chương trình khuyến nông do Cục Khuyến nông và khuyến lâm phụ trách.

- Nghiên cứu và hướng dẫn việc xây dựng hệ thống tổ chức khuyến nông từ trung ương đến cơ sở, bao gồm: Khuyến nông nhà nước, khuyến nông của các đơn vị nghiên cứu, đào toạ, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các tổ chức khuyến nông tự nguyện.

- Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp khuyến nông phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của từng vùng trong cả nước; xây dựng chương trình và hướng dẫn công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ và cộng tác viên về công tác khuyến nông.

- Nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về khuyến nông.

- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án hợp nông.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến nông trung ương bao gồm: Giám đốc, phó Giám đốc và các bộ phận giúp việc Giám đốc Trung tâm.

- Giám đốc Trung tâm do một Phó Cục trưởng cục khuyến nông và khuyến lâm kiêm nhiệm.

- Bộ phận giúp việc Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng Cục khuyến nông và khuyến lâm trình Bộ quyết định.

Điều 4. Quản lý tài chính:

- Bộ máy hoạt động của Trung tâm được chi từ kinh phí hành chính hàng năm được giao chung cho Cục.

- Kinh phí sự nghiệp khuyến nông được Bộ cấp trực tiếp cho Trung tâm theo dự toán được duyệt hàng năm và chịu trách nhiệm quyết toán theo chế độ hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Khuyến nông và khuyến lâm, Giám đốc Trung tâm Khuyến trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Lê Huy Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2002/QĐ-BNN ngày 26/04/2002 thành lập Trung tâm khuyến nông trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.664

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!