Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2995/2006/QĐ-UBND điều chỉnh hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Quận Bình Thạnh năm 2006 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 2995/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 28/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2995/2006/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 28 tháng 06 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ QUẬN BÌNH THẠNH NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 13/TT-LB của liên Bộ Y tế - Quốc phòng về việc quy định khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe, tiêu chuẩn sức khỏe và giám định sức khỏe để thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự;
Căn cứ Quyết định số 2770/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 06 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc thành lập Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh năm 2006;
Xét Kế hoạch số 126/KH ngày 14 tháng 06 năm 2006 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh về khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2006;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh năm 2006 gồm các thành viên có tên như sau:

1. Ông Phạm Bảo Lâm - Giám đốc Trung tâm Y tế - Chủ tịch HĐ

2. Ông Nguyễn Văn Mứng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế - P.Chủ tịch HĐ

3. Ông Lê Hoàng Quí - Bác sĩ Trung tâm Y tế quận - Thành viên

4. Ông Phạm Quang Tuấn - Bác sĩ Trung tâm Y tế quận - Thành viên

5. Ông Chiêu Quang Sang - Bác sĩ Trung tâm Y tế quận - Thành viên

Điều 2.

- Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh có nhiệm vụ thực hiện đúng theo Kế hoạch số 126/KH ngày 14 tháng 06 năm 2006 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh.

- Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thạnh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2770/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 06 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận, Giám đốc Trung tâm Y tế quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2995/2006/QĐ-UBND điều chỉnh hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Quận Bình Thạnh năm 2006 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.663
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7