Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Minh Nhị
Ngày ban hành: 17/01/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/QĐ-UB

Long Xuyên, ngày 17 tháng 01 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH RANH GIỚI HÀNH CHÁNH GIỮA THỊ XÃ CHÂU ĐỐC VÀ HUYỆN TỊNH BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Chỉ thị 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư hướng dẫn 823/TCCP-ĐP ngày 25/10/1993 của Ban Tổ Chức Cán Bộ Chánh Phủ về việc giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chánh các cấp;

Căn cứ Biên bản xác định ranh giới hành chánh giữa huyện Tịnh Biên và thị xã Châu Đốc; và của các xã có liên quan dọc tuyến địa giới nêu trên;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên và Trưởng ban Tổ Chức Chánh Quyền,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận đường ranh giới hành chánh giữa thị xã Châu Đốc và huyện Tịnh Biên cụ thể như sau:

- Bắt đầu từ lòng kênh đào (giao điểm giữa 3 huyện, thị xã: Châu Phú - Tịnh Biên - Châu Đốc) chạy dọc theo bờ phía Đông kênh Cầu Bồn đến giữa lòng kinh Vĩnh Tế rồi theo lòng kinh Vĩnh Tế chạy về hướng Đông đến vàm rạch Láng Sen.

- Từ vàm rạch Láng Sen (điểm tiếp giáp với đoạn nêu trên) theo bờ đông rạch Láng Sen tiếp tục chạy về hướng Bắc đến Biên giới Việt Nam - KamPuChia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban TCCQ kiêm Phó ban chỉ đạo 364 tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Châu Đốc, Chủ tịch UBND các xã có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Nhị

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN MÔ TẢ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÁNH

Tuyến địa giới hành chánh giữa

HUYỆN:

TỊNH BIÊN

THỊ XÃ:

CHÂU ĐỐC

 

Chúng tôi gồm:

1. Ông Phan Văn Đảnh, Phó Chủ tịch UBND Huyện Tịnh Biên.

2. Ông Phạm Phong Hải, Chủ tịch UBND Thị Xã Châu Đốc.

Với sự chứng kiến của các:

1. Ông Võ Chí Dũng - Chuyên viên Ban TCCQ Tỉnh AG.

2.

Sau khi đã cùng nhau xem xét trên bản đồ và đi khảo sát ở thực địa, dọc theo tuyến ĐGHC, chúng tôi thống nhất tuyến ĐGHC giữa 2 Huyện, Thị như sau:

Thống nhất điều chỉnh lại tuyến ranh Huyện, Thị cho phù hợp với điều kiện đất đai sẵn có, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý hành chánh của đôi bên. Vì vậy, chúng tôi đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh như sau:

Đường địa giới hành chánh giữa Huyện Tịnh Biên và Thị xã Châu Đốc xuất phát từ lòng kinh đào (giao điểm giữa 3 Huyện: Châu Phú - Tịnh Biên - Thị Xã Châu Đốc) chạy dọc theo kênh Cầu Bồn cắt ngang kênh Vĩnh Tế rồi theo rạch Láng Sen lên giáp biên giới Kampuchia.

Bờ Đông kênh Cầu Bồn và rạch Láng Sen do Thị xã Châu Đốc quản lý.

Bờ Tây kinh Cầu Bồn và rạch Láng Sen do huyện Tịnh Biên quản lý.

Lòng kinh Cầu Bồn và rạch Láng Sen giao do huyện Tịnh Biên quản lý.

Biên bản làm tại Châu Đốc, ngày 21 tháng 12 năm 1993.

 

UBND HUYỆN TỊNH BIÊN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đảnh

CT UBND THỊ XÃ CHÂU ĐỐC


Phạm Phong Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/QĐ-UB ngày 17/01/1994 về việc xác định ranh giới hành chánh giữa thị xã Châu đốc và huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.735

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159