Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2002/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Phạm Quang Nghị
Ngày ban hành: 21/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2002/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG THÔNG TIN CỔ ĐỘNG - TRIỂN LÃM VÀ PHÒNG QUẢNG CÁO TRỰC THUỘC CỤC VĂN HOÁ - THÔNG TIN SƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bộ Văn hoá - Thông tin;
Căn cứ Quyết định số 47/1999/QĐ - BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Tách Phòng -Quản lý Thông tin - Triển Lãm - Quảng cáo- để thành lập Phòng Thông tin cổ động - Triển lãm và Phòng Quảng cáo trực thuộc Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở.

Điều 2 : Cục trưởng Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở quy định nhiệm vụ cụ thể của Phòng Thông tin cổ động - Triển lãm và Phòng Quảng cáo; sắp xếp bố trí cán bộ, công chức của hai phòng theo quy định của nhà nước và của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ điểm 4, khoản 2, điều 3 của quyết định số 47/1999/QĐ - BVHTT, ngày 16 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán và Cục trưởng Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như
điều 4,
- Các đồng chí Thứ trưởng,
- Lưu VP, Vụ TCCB

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
 Phạm Quang Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 thành lập Phòng Thông tin cổ động - Triển lãm và Phòng Quảng cáo trực thuộc Cục Văn hoá - Thông tin sơ sở do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.693

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222