Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 282/QĐ-UBND 2020 xác định khu vực cấm tạm thời tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 282/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Lê Duy Thành
Ngày ban hành: 13/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 282/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH KHU VỰC CẤM TẠM THỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm;

Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra và tình hình dịch bệnh trên tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có diễn biến phức tạp, nhất là đối với xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 280/TTr-CAT-ANCTNB ngày 13/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định khu vực cấm tạm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, gồm:

1. Phạm vi khu vực cấm: Khu vực hành chính xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Thời gian: Từ ngày ký, ban hành Quyết định này của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho đến khi có công bố hết dịch của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Nội dung bảo vệ khu vực cấm.

a. Các hành vi cấm

- Cấm ra, vào khu vực cấm khi chưa được người có thẩm quyền cho phép.

- Cấm mang trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất độc hại, chất cháy, tài liệu có nội dung xấu vào khu vực cấm.

- Cấm đưa ra khỏi vùng có dịch những vật phẩm, động vật, thực vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây truyền bệnh dịch.

- Cấm quay phim, ghi âm, chụp ảnh trong khu vực cấm khi chưa được sự đồng ý của người có thẩm quyền cho phép.

- Cấm tụ tập, tập trung đông người trái phép.

- Cấm gây rối an ninh, trật tự, lôi kéo, kích động người khác có hành vi gây mất an ninh, trật tự.

b. Những đối tượng được phép ra, vào khu vực cấm

Những người đang thi hành công vụ được phép ra, vào khu vực cấm tạm thời nêu tại Điều 1, Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, Chủ tịch UBND xã Sơn Lôi- huyện Bình Xuyên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công an (Cục ANCTNB);
- TT.TU, HĐND;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh;
- Sở Y tế;
- Sở, ban, ngành,
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, PCVP; CVNCTH;
- Lưu: VT, NC1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 282/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 về xác định khu vực cấm tạm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


637

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!