Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 281/QĐ-UB năm 1989 về việc tiếp nhận Chi cục thu quốc doanh thuộc Bộ Tài chánh về thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 281/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 18/05/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 281/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN CHI CỤC THU QUỐC DOANH CỦA BỘ TÀI CHÁNH VỀ THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Công văn số 79/TC-TQD ngày 21-1-1989 của cục thu quốc doanh Bộ Tài chánh chuyển giao Chi cục thu quốc doanh về thành phố quản lý theo Thông tư 04/TC-TCCB ngày 3-3-1989 của Bộ Tài chánh;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay tiếp nhận Chi cục thu quốc doanh thuộc Bộ Tài chánh về thành phố và giao cho Sở Tài chánh quản lý trực tiếp. Các chi phí của đơn vị này do ngân sách thành phố đài thọ kể từ ngày tiếp nhận bàn giao xong giữa Bộ và Sở Tài chánh.

Điều 2. – Giám đốc Sở Tài chánh có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, hồ sơ tài liệu v.v.. của Chi cục thu quốc doanh do Bộ Tài chánh bàn giao và hợp nhất Chi cục thu quốc doanh nói trên với Chi sở thu quốc doanh hiện có của Sở thành Chi cục thu quốc doanh trực thuộc Sở Tài chánh.

Điều 3. – Chi cục thu quốc doanh là đơn vị sự nghiệp, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Tài chánh, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo chế độ dự toán độc lập, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở Ngân theo theo định của Nhà nước.

Chi cục thu quốc doanh có nhiệm vụ:

1. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, các cơ sở kinh tế thuộc khu vực kinh tế quốc doanh của trung ương và thành phố trên địa bàn thành phố thực hiện đúng các chính sách, chế độ quản lý kinh tế - tài chánh, chế độ hoạch toán kế toán của Nhà nước.

2. Đôn đốc của Xí nghiệp quốc doanh Trung ương và thành phố trên địa bàn thành phố nộp đúng, nộp đủ, nộp kịp thời các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Ra lệnh thu hay phạt tiền đối với các đơn vị xí nghiệp vi phạm chế độ thu nộp ngân sách Nhà nước.

3. Tham gia ý kiến với Xí nghiệp quốc doanh Trung ương và thành phố từ việc lập kế hoạch đến việc thực hiện kế hoạch kinh tế tài chánh xí nghiệp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị xí nghiệp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch trên giao.

4. Giải quyết cấp vốn cho các đơn vị kinh tế quốc doanh thành phố theo kế hoạch đã được đưa vào cân đối ngân sách thành phố hàng năm.

5. Hướng dẫn các tổ chuyển quản Xí nghiệp quốc doanh quận, huyện về chế độ nghiệp vụ quản lý tài chánh xí nghiệp và các chánh sách chế độ tài chánh - kế toán hiện hành của Nhà nước.

6. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thu ngân sách Nhà nước đối với khu vực kinh tế quốc doanh trên địa bàn thành phố để báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chánh theo chế độ quy định.

Điều 4. – Chi cục thu quốc doanh đặt dưới sự điều hành  của Chi Cục trưởng va một số Chi cục Phó giúp việc cho Chi cục Trưởng.

Chi cục Trưởng có nhiệm vụ:

1. Tổ chức sắp xếp bộ máy và nhân sự của Chi cục trên tinh thần gọn nhẹ, có hiệu quả.

2. Nghiên cứu xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của Chi cục phù hợp với chức năng nhiệm vụ của chi cục trình Giám đốc Sở Tài chánh xét duyệt ban hành

3. Quản lý tốt tài sản, vật tư, tài chánh, lao động của Chi cục đúng chính sách, chế độ hiện hành của Nhà nước.

4. Tổ chức bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo và chuyên môn, nghiệp vụ cho CB-CNV bảo đảm cho Chi cục hoạt động có hiệu quả

Điều 5. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 6. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch thành phố, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Thủ trưởng các Sở Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chi cục Trưởng Chi cục thu quốc doanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Khắc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 281/QĐ-UB năm 1989 về việc tiếp nhận Chi cục thu quốc doanh thuộc Bộ Tài chánh về thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9