Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 28/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Phan Đình Trạc
Ngày ban hành: 21/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2010/QĐ-UBND

Vinh, ngày 21 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giám định t­ư pháp ngày 29/9/2004;

Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định t­ư pháp;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Giám định t­ư pháp”;

Căn cứ Thông tư­ liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ h­ướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà n­ước;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư­ pháp tại Tờ trình số 337/TTr-STP ngày 26 tháng 3 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế (Trước mắt đặt tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An để phối hợp lồng ghép một số hoạt động chuyên môn với Bệnh viện Tâm thần).

Trung tâm có tư­ cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Nghệ An hoạt động theo quy định của Pháp lệnh Giám định tư pháp, Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau:

a) Thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh Giám định tư­ pháp;

b) Giám định sức khỏe tâm thần; khám, cấp giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần cho người kết hôn với người nước ngoài; điều trị phạm nhân bị bệnh tâm thần;

c) Nghiên cứu khoa học về pháp y tâm thần;

d) Báo cáo Sở Y tế, Sở Tư­ pháp về tổ chức hoạt động pháp y tâm thần trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức bộ máy:

Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc Trung tâm và các bộ phận chức năng.

a) Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm:

- Giám đốc Trung tâm là giám định viên pháp y tâm thần; trước mắt, do Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh kiêm nhiệm;

- Một Phó Giám đốc Trung tâm chuyên trách.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

b) Các khoa, phòng:

- Khoa giám định.

- Phòng Kế hoạch, hành chính, tổng hợp (bao gồm: kế hoạch, tổ chức, hành chính, kế toán, văn thư, kho quỹ).

3. Biên chế: Biên chế của Trung tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm. Năm 2010, biên chế của Trung tâm là: 6-10 biên chế.

Điều 3. Chế độ tài chính.

Kinh phí hoạt động của Trung tâm bao gồm:

1. Ngân sách Nhà nước cấp theo dự toán;

2. Phí giám định pháp y;

3. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Thực hiện theo định mức quy định của Nhà nước. Trước mắt, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh được sử dụng chung một số cơ sở vật chất và trang thiết bị của Bệnh viện tâm thần tỉnh để phục vụ các hoạt động của Trung tâm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, T­ư pháp, Tài chính, Y tế; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan; Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh, Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2010/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89