Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 279/1998/QĐ-BTC về việc kiểm tra quỹ trái phép tại các đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 279/1998/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 12/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 279/1998/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỂM TRA QUỸ TRÁI PHÉP TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/3/1996;
Căn cứ Nghị quyết Quốc hội về điều hành ngân sách năm 1998;
Căn cứ Nghị quyết Quốc hội nước Cộng hoà xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 2 ngày 12/12/1997 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua tháng 2/1998;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho hệ thống Kho bạc Nhà nước kiểm tra việc lập và sử dụng quỹ trái phép tại các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN).

Điều 2. Đối tượng kiểm tra: Tất cả các đơn vị HCSN trên địa bàn (trừ các cơ quan của Đảng, Quốc phòng, Nội vụ).

Điều 3. Đợt kiểm tra này phải hoàn thành trong quý I năm 1998. Thời gian kiểm tra ở mỗi đơn vị không quá 02 ngày làm việc. Trong quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của đơn vị, kết thúc kiểm tra phải có biên bản xác nhận. Cuối đợt kiểm tra tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính và thông báo cho Sở Tài chính - Vật giá biết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Tổng giám đốc KBNN chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

- Giám đốc KBNN tỉnh, thành phố, quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị HCSN nói ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 279/1998/QĐ-BTC về việc kiểm tra quỹ trái phép tại các đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104
DMCA.com Protection Status