Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2762/QĐ-CTUBND năm 2012 thành lập Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2762/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 10/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2762/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1469/TTr-SVHTTDL ngày 19/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định, gồm các thành viên có tên sau:

1. Tổ trưởng: Ông Dương Tấn Sinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Các Tổ phó:

- Mời ông Phạm Đình Đôn, Ủy viên BCH TƯ Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sử học Bình Định, Trưởng phòng Nghiên cứu lịch sử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định.

- Ông Trương Đông Hải, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Các Ủy viên:

- Ông Phan Tấn Duy, Chuyên viên Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng.

- Ông Phạm Ngọc Ẩn, Chuyên viên Phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thông Vận tải.

- Bà Nguyễn Hồng Hà, Chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Từ Như Huyền Trân, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bà Nguyễn Thị Nhân, Cán bộ nghiệp vụ, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.

- Bà Tướng Hoàng Oanh, Cán bộ nghiệp vụ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Quy Nhơn.

Điều 2. Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định, có nhiệm vụ xây dựng, đề xuất các quy định, nguyên tắc đặt tên đường phố, công trình công cộng và xây dựng ngân hàng tên đường phục vụ cho việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, báo cáo Hội đồng Tư vấn về đặt tên đường phố và công trình công cộng của tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh quyết định.

Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng các sở, ngành liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2762/QĐ-CTUBND năm 2012 thành lập Tổ xây dựng Đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.252

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227