Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 273/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Đức Khiêm
Ngày ban hành: 24/08/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/QĐ-UB

Ninh Bình, ngày 24 tháng 8 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC SỐ 1

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 11/7/1989.

- Căn cứ Nghị định: 45/HĐBT ngày 27/02/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức và hoạt động công chứng Nhà nước.

- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tư pháp và ông trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập phòng Công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Ninh Bình, trụ sở đặt tại Thị xã Ninh Bình.

Điều 2. Phòng Công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Ninh Bình là cơ quan thuộc UBND tỉnh. Tổ chức và hoạt động của phòng thực hiện theo các quy định tại Nghị định số: 45/HĐBT ngày 27/02/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

- Phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu mang hình quốc huy, có tài khoản riêng và thực hiện chế độ hạch toán gán thu bù chi.

Điều 3. Phòng công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Ninh Bình có trưởng phòng công chứng phụ trách theo chế độ thủ trưởng và các công chứng viên.

UBND tỉnh uỷ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh quản lý biên chế và mọi hoạt động của phòng công chứng, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ tư pháp.

Điều 4. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tỉnh uỷ, Bộ Tư pháp (B/c)
- Như điều 4

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 273/QĐ-UB ngày 24/08/1992 thành lập phòng Công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!