Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2692/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 2692/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 30/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2692/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh (Sở Công Thương) tại Tờ trình số 05/BHN-TTr ngày 26/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Thái Bình, gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng ban: Ông Vũ Ngọc Khiếu, Giám đốc Sở Công Thương.

3. Các y viên:

- Ông Nguyễn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ông Nguyễn Phúc Điền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Vũ Văn Mnh, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;

- Ông Trần Huy Quân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Phạm Đức Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Phạm Cao Quân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Bùi Công Nhan, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Hoàng Văn Thiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Trần Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phạm Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Nguyễn Mnh Lực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Trần Minh Hạc, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tnh;

- Ông Hoàng Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Vũ Ngọc Minh, Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình;

- Ông Bùi Đình Trọng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp;

- Ông Đặng Hồng Kỳ, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;

- Ông Chu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tỉnh thực hiện theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về kinh t
ế;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTXDGT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2692/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


463

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175