Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 268-CT năm 1988 về việc kiện toàn tiểu ban nghiên cứu chiến lược khoa học và kỹ thuật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 268-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 19/10/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 268-CT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

NGÀY 19-10-1988 VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TIỂU BAN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI;
Căn cứ Nghị định số 119-HĐBT ngày 15-10-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Tiểu ban Nghiên cứu chiến lược khoa học và kỹ thuật;
Xét đề nghị của Trưởng Tiểu ban Nghiên cứu chiến lược khoa học và kỹ thuật;
Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Kiện toàn tổ chức của Tiểu ban Nghiên cứu chiến lược khoa học và kỹ thuật đã được thành lập theo Nghị định số 119-HĐBT ngày 15-10-1983 của Hội đồng Bộ trưởng để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định trong Nghị định nói trên; trước mắt là tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển khoa học và kỹ thuật để làm luận cứ khoa học cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội như báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ VI đã đề ra, để Hội đồng Bộ trưởng trình Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong năm 1989.

Điều 2. Tiểu ban Nghiên cứu chiến lược khoa học và kỹ thuật được bổ sung thêm các đồng chí sau đây:

- Võ Nguyên Giáp, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Trưởng Tiểu ban,

- Đặng Hữu, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Phó trưởng Tiểu ban,

- Nguyễn Văn Hường, Uỷ viên thường trực,

- Lê Quý An,

- Đặng Quốc Bảo,

- Hoàng Đình Cầu,

- Vũ Đình Cự,

- Phạm Như Cương (thay đồng chí Đào Văn Tập),

- Nguyễn Văn Đạo,

- Phạm Minh Hạc,

- Nguyễn Văn Hiệu,

- Vũ Tuyên Hoàng,

- Phạm Xuân Nam,

- Trần Hồng Quân,

- Nguyễn Duy Quý,

- Hà Học Trạc (thay đồng chí Trần Đại Nghĩa),

- Nguyễn Đình Tứ,

- Đại diện Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,

- Đại diện Bộ Quốc phòng,

- Đại diện Học viện Nguyễn Ái Quốc Trung ương.

Điều 3. Giải thể Văn phòng của Tiểu ban thành lập theo Điều 4 của Nghị định số 119-HĐBT ngày 15-10-1983. Chuyển trung tâm nghiên cứu dự báo và chiến lược khoa học và kỹ thuật thuộc Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước thành Viện nghiên cứu dự báo và chiến lược khoa học và kỹ thuật, đặt tại Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước, làm cơ quan giúp việc cho Tiểu ban và do một đồng chí trong bộ phận thường trực của Tiểu ban phụ trách.

Tuỳ theo nhu cầu, đồng chí Trưởng Tiểu ban quyết định bổ sung cán bộ cho Viện kể cả một số cán bộ thuộc các cơ quan khác đến làm việc theo chế độ biệt phái hoặc kiêm nhiệm.

Viện Nghiên cứu dự báo và chiến lược khoa học và kỹ thuật có kinh phí riêng lấy từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác khoa học và kỹ thuật để triển khai hoạt động theo sự chỉ đạo của Trưởng tiểu ban; được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng,

Điều 4. Do yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng chiến lược khoa học và kỹ thuật, các Uỷ ban Nhà nước, các Bộ, các ngành, các địa phương có nhiệm vụ cung cấp kịp thời những thông tin và tư liệu cần thiết cho Tiểu ban.

Điều 5. Trưởng Tiểu ban Nghiên cứu chiến lược khoa học và kỹ thuật, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên trong điều 2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 268-CT năm 1988 về việc kiện toàn tiểu ban nghiên cứu chiến lược khoa học và kỹ thuật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.93.116