Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 267-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 19/11/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 267-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 267-HĐBT NGÀY 19-11-1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN CHIÊM HOÁ, HÀM YÊN THUỘC TỈNH HÀ TUYÊN.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phân vạch địa giới hành chính có liên quan tới các đơn vị xã và thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 64-HĐBT ngày 12-9-1981 của Hội đồng Bộ trưởng;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Chiêm Hoá, Hàm Yên thuộc tỉnh Hà Tuyên như sau:

A. HUYỆN CHIÊM HOÁ.

1. Chia xã Trung Hà thành 2 xã lấy tên là xã Trung Hà và xã Hà Lang.

a. Xã Trung Hà có diện tích tự nhiên 8.962 hécta.

Địa giới xã Trung Hà:

Phía Đông giáp xã Tân Mỹ; phía Tây giáp huyện Bắc Quang; phía Nam giáp xã Hà Lang; phía Bắc giáp xã Hồng Quang.

b. Xã Hà Lang có diện tích tự nhiên 6.608 héc ta.

Địa giới xã Hà Lang: Phía Đông giáp xã Tân Mỹ; phía Tây giáp huyện Hàm Yên; phía Nam giáp xã Tân An; phía Bắc giáp xã Trung Hà.

2. Chia xã Kiên Đài thành 2 xã lấy tên là xã Kiên Đài và xã Bình Phú.

a. Xã Kiên Đài có diện tích tự nhiên 8.037 héc ta.

Địa giới của xã Kiên Đài: Phía Đông giáp xã Bình Thái; phía Tây giáp xã Phú Bình; phía Nam giáp các xã Trị Phú, Linh Phú; phía Bắc giáp xã Bình Phú.

b. Xã Bình Phú có diện tích tự nhiên 4.000 héc ta.

Địa giới xã Bình Phú: Phía Đông giáp tỉnh Bắc Thái; phía Tây giáp xã Phú Bình; phía Nam giáp xã Kiên Đài; phía Bắc giáp xã Yên Lập.

B. HUYỆN HÀM YÊN.

- Chia xã Nhân Mục thành 2 đơn vị hành chính lấy tên là xã Nhân Mục và thị trấn Tân Yên (thị trấn huyện lỵ huyện Hàm Yên).

a. Xã Nhân Mục có diện tích tự nhiên 2.523 héc ta.

Địa giới xã Nhân Mục: Phía Đông giáp thị trấn Tân Yên; phía Tây giáp tỉnh Hoàng Liên Sơn; phía Nam giáp xã Bằng Cốc; phía Bắc giáp xã Yên Hương,

b. Thị trấn Tân Yên có diện tích tự nhiên 1.520 ha.

Địa giới thị trấn Tân Yên: Phía Đông giáp xã Thái Sơn; phía Tây giáp xã Yên Hương; phía Nam giáp xã Nhân Mục; phía Bắc giáp xã Tân Thành.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 267-HĐBT ngày 19/11/1985 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Chiêm Hoá, Hàm Yên thuộc tỉnh Hà Tuyên do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.063

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117