Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 266/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 19/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 19 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Điện Biên do áp dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật (có danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ ÁP DỤNG TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 266/UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

STT

SỐ HỒ SƠ

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

LÝ DO BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

I. SỞ NỘI VỤ

1

T-DBI-107510-TT

Tuyển dụng viên chức (Sở Nội vụ)

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

2

T-DBI-095707-TT

Tuyển dụng viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

II. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

3

T-DBI-097015-TT

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

4

T-DBI-096977-TT

Thuyên chuyển giáo viên trung học phổ thông từ vùng khác về

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

III. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

5

T-DBI-096669-TT

Tuyển dụng viên chức (Sở Tài nguyên và Môi trường)

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

IV. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

6

T-DBI-101882-TT

Tuyển dụng viên chức (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

V. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

7

T-DBI-100471-TT

Tuyển dụng viên chức (Sở Nông nghiệp & PTNT)

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

VI. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

8

T-DBI-100729-TT

Tuyển dụng viên chức (Sở Khoa học và Công nghệ)

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

VII. SỞ TƯ PHÁP

9

T-DBI-098475-TT

Tuyển dụng viên chức (Sở Tư pháp)

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

VIII. SỞ XÂY DỰNG

10

T-DBI-104343-TT

Tuyển dụng viên chức (Sở Xây dựng)

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

IX. SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

11

T-DBI-099341-TT

Tuyển dụng viên chức (Sở Lao động - TB&XH)

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

X. SỞ CÔNG THƯƠNG

12

T-DBI-106665-TT

Tuyển dụng viên chức (Sở Công Thương)

Văn bản quy định thủ tục hành chính đã hết hiệu lực pháp luật

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 266/QĐ-UBND ngày 19/04/2012 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.114

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!