Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2650/QĐ-UBND năm 2006 quy định mức hỗ trợ cho cán bộ xã, thôn, lực lượng dân quân tự vệ tham gia kiểm tra, truy quét xử lý, ngăn chặn chặt phá, khai thác rừng trái phép tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 2650/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2650/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ XÃ, THÔN, LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ THAM GIA KIỂM TRA, TRUY QUÉT XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CHẶT PHÁ, KHAI THÁC RỪNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 / 11 / 2003;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1157/TTr-STC ngày 22/12/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ xã, thôn, lực lượng dân quân tự vệ tham gia kiểm tra, truy quét xử lý, ngăn chặn chặt phá rừng trái phép trên địa bàn các xã trọng điểm thuộc huyện Na Rì, Chợ Đồn, Chợ Mới, Bạch Thông, khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Văn phòng và Đội Kiểm lâm cơ động như sau:

- Mức chi hỗ trợ cho cán bộ xã, thôn lực lượng dân quân tự vệ tham gia kiểm tra, truy quét, xử lý, ngăn chặn chặt phá, khai thác rừng trái phép là: 15.000 đồng/người/ngày (vào ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật được hỗ trợ mức 20.000 đồng/người/ngày).

- Nguồn kinh phí: Do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

- Thời gian hỗ trợ: Không quá 15 ngày/người/tháng và được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 12/2006.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện: Na Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông, Chợ Mới và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVPTH;
- Lưu VT-P.KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Ngọc Đường

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2650/QĐ-UBND năm 2006 quy định mức hỗ trợ cho cán bộ xã, thôn, lực lượng dân quân tự vệ tham gia kiểm tra, truy quét xử lý, ngăn chặn chặt phá, khai thác rừng trái phép tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.255
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12