Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 265-CP năm 1977 thành lập Phân viện khoa học trực thuộc Viện khoa học Việt Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 265-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 28/09/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 265-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN VIỆN KHOA HỌC TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC VIỆT NAM ĐẶT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào nghị định của Hội đồng Chính phủ số 118-CP ngày 20-5-1975 về việc thành lập Viện Khoa học Việt Nam;
Xét đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Phân viện khoa học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. – Phân viện khoa học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan nghiên cứu khoa học, thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Viện khoa học Việt Nam theo sự phân công của Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam. Trong những năm trước mắt, tập trung:

- Nghiên cứu áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào những ngành sản xuất có khả năng phát triển mạnh ở các tỉnh phía Nam như nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến thực phẩm;

- Góp phần vào việc điều tra, đánh giá, khai thác và sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên và điều kiện địa lý đặc thù của vùng lãnh thổ phía Nam;

- Đặt nền móng cho việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhiệt đới mà trọng tâm là sinh học nhiệt đới;

- Tiếp tục góp phần tập hợp những trí thức mới được giải phóng và trí thức Việt kiều đã về nước, đóng góp sức lực và trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều 3. – Phân viện khoa học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh do một phân viện trưởng phụ trách và có một số phân viện phó giúp việc.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Phân viện khoa học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh do Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam quy định trên nguyên tắc tinh giản bộ máy, tổ chức biên chế gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả thiết thực. Biên chế của Phân viện khoa học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tính trong tổng số biên chế chung của Viện khoa học Việt Nam.

Điều 4. - Đồng chí Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 265-CP năm 1977 thành lập Phân viện khoa học trực thuộc Viện khoa học Việt Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102