Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2007/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 26/2007/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 04 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 21/2001/QĐ-UB ngày 29/3/2001 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Theo đề nghị của Sở Văn hoá- Thông tin- Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Tờ trình số 37/TTr-BCĐ ngày 05/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bình Phước gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Giang Văn Khoa - PCT UBND tỉnh - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Tuấn - GĐ Sở VHTT - Phó Ban TT

3. Ông Nguyễn Minh Hợi - PGĐ Sở Tư pháp - Phó ban

4. Ông Phan Minh Hoàng - GĐ Đài PT- TH - Ủy viên

5. Ông Trần Văn Vân - GĐ Sở KH- CN - Ủy viên

6. Ông Huỳnh Quang Tiên - GĐ Sổ Thể dục- Thể thao - Ủy viên

7. Ông Nguyễn Trung Hòa - Trưởng Ban Tôn giáo - Ủy viên

8. Ông Trương Thanh Tuyết - PCT. TT HĐTĐKT tỉnh - Ủy viên

9. Ông Huỳnh Văn Tiến - PGĐ Công an tỉnh - Ủy viên

10. Ông Võ Văn Mãng - PGĐ Sở LĐTBXH - Ủy viên

11. Ông Nguyễn Đồng Thông - PGĐ Sở Y tế - Ủy viên

12. Ông Nguyễn Chí Tuyến - PGĐ Sở GT- VT - Ủy viên

13. Ông Nguyễn Thanh Bình - PGĐ Sở KH và ĐT - Ủy viên

14. Ông Đỗ Văn Hờn - PGĐ Điện lực tỉnh - Ủy viên

15. Ông Nguyễn Hoàng Thái - PGĐ Sở Tài chính - Ủy viên

16. Ông Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TNMT - Ủy viên

17. Ông Điểu Điều - Phó Trưởng Ban Dân tộc - Ủy viên

18. Ông Trần Hữu Quyền - PCN. Ủy ban DSGĐTE - Ủy viên

19. Ông Nguyễn Thế Đại - PCHT- Bộ CHQS tỉnh - Ủy viên

20. Ông Huỳnh Văn Nước - CN Chính trị- BCHQS tỉnh - Ủy viên

21. Ông Vũ Đình Đạm - PGĐ Bưu điện tỉnh - Ủy viên

22. Ông Mai Xuân Thiểm - Chủ tịch CĐ Sở GDĐT - Ủy viên

23. Ông Đặng Đức Lượng - Chủ tịch CĐ Sở NN&PTNT - Ủy viên

Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia Ban chỉ đạo:

1. Ông Trần Văn Gôm - CT. UBMTTQVN tỉnh - Phó ban

2. Ông Đoàn Văn Rồi - PCT. LĐLĐ tỉnh - Phó ban

3. Ông Nguyễn Hoàng Ảnh - PCT. UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên

4. Ông Ngô Văn Họa - TB. VHXH- HĐND tỉnh - Ủy viên

5. Ông Đoàn Tấn Dũng - PTB TT ban TGTU - Ủy viên

6. Ông Lê Khắc Nguyên - PCT. TT Hội Nông dân tỉnh - Ủy viên

7. Ông Tạ Văn Khôi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Ủy viên

8. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng Ban TG Hội LHPN - Ủy viên

9. Ông Đỗ Minh Thông - PCT Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Ủy viên

10. Ông Đoàn Như Viên - Phó Tổng BT Báo Bình Phước - Ủy viên

11. Ông Nguyễn Quốc Ngữ - UV TT Hội Cựu chiến binh - Ủy viên

Tổ chuyên viên giúp việc:

1. Ông Lê Hoàng Lâm - PGĐ Sở VHTT - Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Hoàng Ảnh - PCT UBMTTQVN tỉnh - Tổ phó

3. Ông Trần Văn Sơn - TP. KHTV Sở VHTT - Thành viên

4. Ông Nguyễn Đức Thuận - TB. PT UBMTTQVN tỉnh - Thành viên

5. Ông Bùi Văn Hiếu - TB VH-TT LĐLĐ tỉnh - Thành viên

6. Ông Nguyễn Ngọc Lương - PTP. HCTCTH - Thành viên

7. Ông Nguyễn Lai - PTP Sở VHTT - Thành viên

8. Ông Ngô Đình Long - PGĐ TTBĐGTS Sở TP - Thành viên

9. Ông Nguyễn Hữu Quý - PGĐ Trung tâm VHTT - Thành viên

10. Ông Võ Ngọc Vinh - CV. VPUBND tỉnh - Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn đôn đốc các địa phương, các cơ quan thực hiện cuộc vận động.

- Thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện ở các địa phương, cơ quan đơn vị, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo định kỳ. Đồng Thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

- Quản lý nguồn kinh phí của cuộc vận động và thực hiện thanh quyết toán đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hoá- Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2007/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.136

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226